WEBSTER
Wenckebach Simulation Center for Training, Education & Research
Simulatieonderwijs is bij uitst​​​ek geschikt om individuele vaardigheden en teamcompetenties te ontwikkelen en te onderhouden. Het leidt tot verbeterde prestaties, helpt zorgprofessionals in het veilig werken en verbetert zo de kwaliteit van zorg voor onze patiënten. ​

 

​​Progra​​mma WEBST​​ER​

Binnen het UMCG is veel kennis en kunde op het gebied van simulatieonderwijs. In het Programma WEBSTER (Wenckebach Simulation Center for Training, Education & Research)​​ willen we die expertise bundelen en uitbouwen. Als eerste stappen op weg naar een expertisecentrum simulatieonderwijs dat regionaal en (inter)nationaal simulatieonderwijs op de kaart zet. Voor meer patiëntveiligheid, betere zorg en beter onderwijs. 

Onze ​​dro​​om?​

 

Zorgprofessionals vinden ons als de brug tussen theorie en de klinische praktijk van medische afdelingen van ziekenhuizen in de OOR en daarbuiten. Op internationaal niveau zijn ​​we partner in onderzoek en dragen bij aan kennisontwikkeling, kennisdeling en innovatie van simulatieonderwijs.

Wat do​en we​ nu al?

We organiseren en faciliteren goede scholing, ondersteunen simulatietrainers, innoveren en passen nieuwe ontwikkelingen toe zoals video-observatie, virtual reality, serious gamin​​g en wearables. Ook ondersteunen en ontwikkelen wetenschappelijk onderzoek onder andere rondom de Hu​man Factor.

Simulatie-onderwijs in het UMCG

 

Doe j​​​​ij mee?​

Heb jij kennis van simulatie-onderwijs of wil je er juist meer over weten? Dan maken wij gra​​ag kennis met jou. Je vindt ons in het skills center en bereikt ons per mail: