Skills Center

Veilige patiëntenzorg begint in het Skills Center. De juiste leeromgeving, docenten en het grootste leerrendement. Hier oefen je individuele vaardigheden en oefen je samenwerken in een team. In alle rust, in een vertrouwde omgeving en met de best mogelijke docenten.
 • Welke vaardigheid je ook wilt oefenen, in het Skills Center kun je terecht. Je leert hier die vaardigheden die je nodig hebt om in de klinische setting te kunnen werken, en dat verschilt per functie. Voorbehouden handelingen, reanimatietraining, operatie skills. Maar ook functie-overstijgende handelingen als BHV, stoppen van bloedingen en communicatieve vaardigheden.

  De trainers en adviseurs binnen het Skills Center zoeken samen met jou naar de juiste combinatie van vorm, locatie en middelen. De basis hierbij is vaardigheid. Als je die basis op orde hebt, kun je verder leren. Zo zorgen we samen voor een optimaal leerrendement. Een deel van de vaardigheidstrainingen kun je ook volgen met collega’s van andere disciplines of afdelingen. Met aandacht voor samenwerking en een goede overdracht. ​

  Faciliteiten

  In het Skills Center vind je ingerichte patiëntenkamers, waar je alle verpleegkundige handelingen kunt trainen. Ook beschikt het over een OK voor het oefenen van anatomische ingrepen. Uiteraard zijn deze ruimten uitgerust met de materialen die je daarbij nodig hebt zoals patiënt- en endoscopiesimulatoren, infuusarmen, en dialysebuiken.


 • In het Skill Center vindt veel anatomie-onderwijs plaats. Bij deze vorm van onderwijs leer je door te kijken en te oefenen met verschillende anatomische structuren. Met hulp van simulatoren, of door te oefenen met dierlijk en humaan materiaal (speciaal gebalsemde, Thielse, lichamen). Dit alles in een realistische context en een veilige omgeving. We organiseren het anatomisch onderwijs in samenwerking met en onder auspiciën van de afdeling Anatomie van de RuG. Dit betekent dat er optimaal getraind kan worden onder de best mogelijke condities die in Nederland beschikbaar zijn. 


 • Kenmerkend voor een simulatie- en scenariotraining is de integratie van kennis, inzicht, vaardigheden en professionele attitude in het onderwijs. Jouw praktijksituatie bootsen we na in het Skills Center. Hier beschikken we over de kennis en de faciliteiten waarmee we een ideale leeromgeving creëren. Zodat je veilig kunt oefenen. We maken een scenario specifiek voor de situatie.

  Uiteindelijk is het mooi als een training op de werkvloer kan plaatsvinden; op het moment dat het jullie uitkomt, met trainers van de afdeling zelf. Daartoe verzorgen we regelmatig train-de-trainer-cursussen, en kunnen we je op de afdeling begeleiden. Ook hebben we materialen die je helpen om na de training het leereffect ook op de afdeling te versterken. Kortom, ben jij naast je reguliere werk ook opleider, docent of simulatietrainer? Tijdens een afspraak bespreken we graag de mogelijkheden.


 • Samen werken is samen leren. Bij ons werken experts op het gebied van samenwerken en experts op het gebied van scenariotrainingen. Samen met jou ontwikkelen en verzorgen wij de training die jou en je team verder brengt. Bijvoorbeeld in overdrachtsmomenten, kritieke situaties of om samen een nieuwe procedure, nieuw instrumentarium te oefenen. Neem contact op voor een oriënterend gesprek of een overzicht van bestaande trainingen.​


 • Het Skills Center is ook een laboratorium. We simuleren op allerlei manieren praktijksituaties en kunnen daarbinnen onderzoek doen naar technisch of klinisch relevante vragen. Wat is bijvoorbeeld het effect van slaapgebrek op het functioneren van een arts? Hoe lang zou een training moeten zijn? Wat is de meerwaarde van nieuwe apparatuur of een aanpassing in het behandelproces? We leveren ook graag een bijdrage aan jouw onderzoek. En wil je nieuwe apparatuur of zorgprocessen uitproberen, gebruik dan ook de mogelijkheden van het Skills Center

  Meer weten?

  Wil je meer weten over het onderzoek binnen het Skills Center? Neem gerust contact met ons op:

  Afdeling Onderzoek en Innovatie van het Skills Center
  stuur een bericht aan de heer Laurens Reinke


 • Binnen het UMCG is veel kennis en kunde op het gebied van simulatieonderwijs. In het Programma WEBSTER (Wenckebach Simulation Center for Training, Education & Research)​​ willen we die expertise bundelen en uitbouwen.

  Lees meer over het programma WEBSTER