Transparante banner

"Alles is geregeld, waardoor ik me volledig kan richten op het trainen van de groep"

Peter Alting, docent Acute Zorg, over Simulation Center UMCG
Peter Alting, docent Acute Zorg, over Simulation Center UMCG

Voordat ik docent werd, werkte ik als IC-verpleegkundige bij de ICV van het UMCG. Ik was één van de trainers voor Advanced Life Support. Toen we op de afdeling nog geen eigen trainingsmiddelen hadden, gingen we naar het Simulation Center om te trainen. Dat is inmiddels alweer tien jaar geleden, nu verzorg ik er trainingen op wekelijkse basis.

Peter Alting

Aan het woord: Peter Alting, docent Acute Zorg bij het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden (WIOO): 

"Ik ben voornamelijk betrokken bij het reanimatie onderwijs (Advanced Life Support) en de CRM-trainingen voor de verpleegkundigen die een vervolgopleiding in de acute zorg volgen. Tijdens CRM-trainingen wordt het team getraind in het inzetten en optimaliseren van niet-technische vaardigheden tijdens een (kritieke) situatie op de werkvloer. We kijken in zo’n training vooral naar gedrag en onderlinge samenwerking. Hoe kan de patiënt zo veilig en efficiënt mogelijk door een bedreigende situatie geloodst worden? En maakt het team bijvoorbeeld gebruik van alle vaardigheden die beschikbaar zijn binnen het team?  

Een soepel leerproces 

Als trainer is het mijn doel om het leerproces van de deelnemers zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dat kan een uitdaging zijn, maar gelukkig hoef ik me nooit zorgen te maken over de faciliteiten en middelen die nodig zijn voor de training. Alles is geregeld, waardoor ik me volledig kan richten op wat echt belangrijk is: het trainen van de groep. Zo kan ik me concentreren op het ontwikkelen van de vaardigheden van de deelnemers en hun kennis vergroten. Ook voor het verzorgen van een trainerscursus kan ik goed in het Simulation Center terecht, omdat er theorie- en praktijkfaciliteiten zijn.

Simulatie als sleutel 

Simulatie is een zeer waardevol hulpmiddel in het leerproces van de studenten. Wanneer een student eraan toe is om opgedane kennis toe te passen in de praktijk, is simulatie een veilige manier om dit te doen. We bootsen herkenbare beroepssituaties na waarin de studenten kunnen leren. Een fout maken is dan helemaal niet erg, een simulatiepatiënt ondervindt daar geen hinder van. Soms kan simulatie ook helpen bij het bewust maken van bepaald gedrag van studenten. Bijvoorbeeld door opnames terug te kijken, iets wat in de echte praktijk vanwege de privacy van patiënten vaak niet mogelijk is. Een ander voordeel van simulatie is dat studenten van elkaar kunnen leren. In de praktijk gaat patiëntenzorg altijd voor, maar in het Simulation Center is er tijd en ruimte om uitgebreid te debriefen.

Wat het betekent voor zorgprofessionals... 

Beter onderwijs betekent betere professionals, dat is een feit. En tegenwoordig kunnen we al gedachtenpatronen oefenen met behulp van elearning. Maar waarom zouden we daar stoppen? Simulatie is de volgende stap in het leerproces! Een vergelijking is te trekken met autorijden. De theorie is elearning, de praktijk kan worden geoefend in een gesimuleerde omgeving en als je dat onder de knie hebt, kun je de weg op. Net als bij autorijden ben je nog geen volleerd bestuurder als je je rijbewijs hebt en zijn veel vlieguren en training nodig om je vaardigheden te onderhouden. Dit geldt dus ook voor gediplomeerde verpleegkundigen. Heel ervaren verpleegkundigen zijn vaak onbewust bekwaam. Een simulatietraining kan ervoor zorgen dat deze bewustwording weer plaatsvindt. Een leven lang leren dus!

… en voor de patiënt 

Een goed opgeleid team kan niet alleen efficiëntere, maar ook veiligere zorg bieden. Daarbij is het wel voorwaardelijk dat de transfer van de simulatie naar de praktijk plaatsvindt. Hoe groot is de bereidheid om nieuw aangeleerd gedrag toe te passen in de dagelijkse praktijk? Training is goed, maar je hebt ook een landingsplaats nodig om die transfer te kunnen maken. Deze stap is het allerbelangrijkste in het onderwijs. Lukt dit, dan is mijn dag geslaagd!

Samen het onderwijs verbeteren 

Ik voel me altijd zeer welkom in het Simulation Center. De bereidheid om mee te denken of te ondersteunen is groot. De ontvangst is altijd zeer hartelijk. Ik heb regelmatig overleg met het Simulation Center over de planning en organisatie van praktijkonderwijs in de acute zorg. Ik merk dat er altijd de drive is om samen te werken aan verbeteringen ten behoeve van het onderwijs.

Nieuwe ontwikkelingen 

Ik denk dat het Simulation Center nog meer kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen om relevant te blijven. Bijvoorbeeld in samenwerking met andere ziekenhuizen en afdelingen en door te kijken naar de rol die VR en AI kunnen spelen binnen simulatieonderwijs. Dit zijn relatief jonge technieken die hun nut nog moeten bewijzen. Het simulatie center zou hier een voortrekkersrol in kunnen vervullen!"

Lees meer over Simulation Center UMCG