Alle vormen van onderwijs en opleiden 

Voor een leven lang leren
Voor een leven lang leren
Zorgprofessionals (in opleiding) ontwikkelen zich gedurende hun hele loopbaan. Als opleidingsinstituut biedt het UMCG dan ook het hele spectrum: opleidingen waarin je het beroep leert, vervolgonderwijs waarin je verdiept en specialiseert, vakinhoudelijke bij- en nascholing en begeleiding bij persoonlijke professionele ontwikkeling. Als stage verlenende instelling faciliteert het UMCG stagiairs van de eigen en andere opleidingen op MBO, HBO en WO-niveau.  Zowel (zorggerelateerde) praktijkgerichte stages als afstudeer- en onderzoeksstages. 
Vanuit het UMCG is het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden (WIOO) betrokken bij alle vormen van onderwijs en opleiden. 
 • Het UMCG heeft de op één na oudste geneeskundefaculteit van Nederland. De academische opleidingen (bachelor en master) die je hier kunt volgen: 

  • Geneeskunde 
  • Tandheelkunde 
  • Bewegingswetenschappen 

  Ook biedt het UMCG de selectieve master Molecular Medicine and Innovative Treatment inclusief de track International Master in Innovative Medicine en de research master Clinical and Psychosocial Epidemiology de CPE Track Health Systems and Prevention.

  Lees meer over academische opleidingen van de RUG .

 • Na je kwalificatie als basisarts, kun je verschillende vervolgopleidingen volgen. Bijvoorbeeld tot medisch specialist, huisarts, specialist ouderengeneeskunde of een van de klinisch-technische vervolgopleidingen. Deze landelijke opleidingen worden verzorgd door opleiders in het UMCG en het samenwerkingsverband Onderwijs- en Opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland (OOR NO). Een landelijke opleiding inbedden in de dagelijkse praktijk van verschillende afdelingen in de regio kent veel uitdagingen. De Centrale Opleidingscommissie ziet toe op de kwaliteit van de opleidingen en het Leerhuis MVO ondersteunt en adviseert opleiders en aios in het UMCG. 

  Lees meer over medische vervolgopleidingen

 • Verpleegkundige in een ziekenhuis, medewerker op het operatiecentrum, het is een vak apart. Hoe je dat vak ook leert, de praktijk speelt daarin een grote rol. Vanuit het UMCG coördineert het WIOO een aantal leren-werken trajecten samen met de ROC’s en de Hanzehogeschool Groningen. Ook biedt het WIOO in samenwerking met de ziekenhuizen in onze regio alle CZO-erkende verpleegkundige vervolgopleidingen. 

  Lees meer over zorgopleidingen
 • Als zorgprofessional wil je je kennis en vaardigheden up-to-date houden. In het cursusaanbod vind je vakinhoudelijke bij- en nascholingen variërend van regionale refereerbijeenkomsten van een paar uur tot meerdaagse internationale congressen, praktische trainingen en langlopende cursussen. De meeste scholingen zijn geaccrediteerd door de landelijke beroepsverenigingen. 

  Bekijk ons volledige cursusaanbod
 • Je ontwikkelen als mens in relatie tot je werk is zeker net zo belangrijk. Het WIOO biedt UMCG-medewerkers en –leidinggevenden verschillende trainingen, individuele ontwikkeltrajecten als coaching en intervisie en teamondersteuning.

  Bekijk de mogelijkheden voor persoonlijke professionele ontwikkeling
 • Tijdens een stage doe je werkervaring op. Een stage in een ziekenhuis is niet voor iedere studie even vanzelfsprekend. Toch biedt het UMCG mogelijkheden voor studenten van verschillende opleidingen en niveau's. Zowel zorggerelateerd als niet-zorggerelateerd.

  Lees meer co-schappen, stages en afstuderen in het UMCG
   

Maatwerk

Naast het reguliere aanbod aan opleidingen, trainingen en trajecten vindt er ook veel maatwerk plaats. Een oefensessie in het Simulation Center UMCG, ondersteunen van studenten, begeleiders of leidinggevenden op een afdeling, een scholingstraject rondom klinisch redeneren.  Elk maatwerktraject begint met een goed gesprek. Neem gerust contact op met het WIOO.

Heb je nog vragen?

Ons onderwijs ontwikkelen we samen. Wil je meer informatie, neem dan gerust contact met ons op.

UMCG
Onderwijs en Opleiden