Coachen is een actieve, persoonlijke manier van leren in de werksituatie. Je reflecteert op je werk en verkent de mogelijkheden om je persoonlijk en functioneel te ontwikkelen. Wij bieden verschillende vormen van coaching aan.

 • ik wil graag een betere balans tussen mijn werk en privé;
 • ik loop soms vast in mijn communicatie met anderen, wat kan ik daaraan doen?
 • hoe kan ik meer voor mij zelf opkomen als het gaat om mijn eigen behoeften en belangen?
 • hoe krijg ik meer voldoening in mijn huidige werk?​

Coachen is een actieve, persoonlijke manier van leren in de werksituatie. Je reflecteert op je werk en verkent de mogelijkheden om je persoonlijk en functioneel te ontwikkelen. Een professionele coach biedt begeleiding. Een coach vraagt door, prikkelt en confronteert om inzicht te geven in de gevoelens, gedachten en omstandigheden die jouw handelen sturen. Je kunt daardoor meer grip krijgen op en regie houden in jouw professionele handelen. Je reflecteert, experimenteert met ander gedrag en je oefent in gedragsvaardigheden.

Verschillende coachingsvormen

 Je kunt kiezen uit face-to-face gesprekken of e-coaching. Een combinatie van beide vormen is ook mogelijk. Welke vorm het meest geschikt is, hangt van jouw coachvraag en voorkeur af.

Face-to-facegesprekken
Bij face-to-facegesprekken volgt een serie gesprekken met een coach. Dit geeft de mogelijkheid tot directe interactie en feedback. Bij e-coaching staat schrijven en reflecteren in een online dialoog met een coach centraal.

E-coaching
E-coaching is relatief nieuw binnen het Wenckebach Instituut. Wij kiezen ervoor om dat in een externe, extra beveiligde online omgeving te doen. In deze omgeving is er - naast ruimte voor de dialoog tussen u en uw coach - een plek om aan opdrachten te werken, doelstellingen te formuleren en stukken te lezen in jouw persoonlijke bibliotheek.  Je hebt ongeveer twee keer per week contact met de coach op een moment dat bij jou past.

Coaches met verschillende expertises

Het Wenckebach Instituut heeft een coachpool met tien professionele coaches, ieder met een eigen stijl en expertisegebied. Deze coaches hebben een onafhankelijke positie ten aanzien van het werkproces en de werkomgeving van de coachee. In een intakegesprek zoek je met de coördinator van de coachpool naar een coach die het beste bij jou past; als persoon, bij jouw vraag en bij jouw professie. Indien gewenst adviseren wij een externe coach.

Coaching is vertrouwelijk

De coaching is vertrouwelijk. De coach behandelt de besproken informatie ook als vertrouwelijk en overlegt niet met de leidinggevende of andere betrokkenen zonder toestemming van de coachee. Soms vindt coaching plaats in overleg en in samenspraak met jouw leidinggevende. In dat geval maakt de coach samen met jou en je leidinggevende afspraken over het doel van de coaching.

 • De werkwijze

  Face-to-face gesprekken
  Je start met een intakegesprek met de coördinator, waarin deze met jou bespreekt of coaching de beste keuze is om met jouw vraag/vragen aan de slag te gaan. Verder vertelt de coördinator de procedure van het traject.  Daarna maak je een afspraak met een coach voor een kennismakingsgesprek om de verwachtingen in de samenwerking af te stemmen, jouw doelen vast te stellen en de werkwijze toe te lichten. Mocht daar aanleiding toe zijn, dan kan dit afstemmingsgesprek ook samen met de coachee en zijn/haar leidinggevende worden gedaan. Hierna start het traject. In het derde gesprek wordt een zogenaamde ‘klikevaluatie’ gehouden. De coach en coachee bekijken of het voldoende ‘klikt’ in de samenwerking om de doelen van de coachee te realiseren. Het coachingstraject wordt afgesloten met een eindevaluatie tussen coach en coachee en indien daar vooraf afspraken over zijn gemaakt, ook met de leidinggevende.

  E-coaching

  In het geval van e-coaching kun je ervoor kiezen om het hele traject online te doen. De intake, kennismaking, 'klikevaluatie' en eindevaluatie vinden dan online plaats. Je krijgt na aanmelding informatie over deze online omgeving in jouw mailbox. Je kunt er ook voor kiezen om een aantal gesprekken face-to-face te voeren.

  Duur en locatie

  Een face-to-face gesprek duurt 5 kwartier. Het coachgesprek vindt plaats buiten de werkplek van de coachee. E-coaching is tijd en plaats onafhankelijk. Wij gaan uit van gemiddeld twee coachmomenten per week.

  Kosten

  De kosten voor face-to-face coaching zijn €100,- per gesprek. Een e-coach traject van 13 weken kost € 700,-


   

 • Voorbeelden van coachingsvragen
  • ik kom uit het team en ben nu leidinggevende, hoe kan ik mij positioneren?
  • hoe voorkom ik dat mijn medewerkers bij iedere verandering in de weerstand schieten?
  • ik voel mij niet gehoord door mijn leidinggevende. Hoe kan ik dat bespreekbaar maken?
  • hoe kan ik beter mijn grenzen stellen en bewaken? Balans werk en privé;
  • ik wil leren met conflictsituaties om te gaan;
  • ik wil een gelijkwaardige gesprekspartner zijn;
  • ik wil me graag verder ontwikkelen in mijn huidige werk, hoe ga ik dit aanpakken?
  • ik wil regie houden op het HOE en WAT van mijn werk;
  • ik wil meer durven sturen als leidinggevende.
  Reacties van coachees na een coachingstraject
  • ergens wist ik wel dat ik dit moest doen, maar ik kan het nu met veel meer zelfvertrouwen doen;
  • prettig dat ik ook heb kunnen oefenen in vaardigheden;
  • ik heb ontdekt dat aandacht besteden aan mijn ervaringen in mijn werk mij veel krachtiger heeft gemaakt;
  • wat heerlijk dat alle aandacht even voor mij helemaal alleen is en ik me bewust ben wat ik echt belangrijk vind in mijn werk en hoe ik daar dagelijks tijd voor kan nemen zonder mijn patiënten tekort te doen;
  • prettig dat er een buitenstaander is, die zonder oordeel naar me luistert en me stimuleert en uitdaagt om te experimenteren met nieuw gedrag in mijn werk;
  • ik kan kritischer kijken naar mijn eigen werkproces.