Binnen de steeds veranderende omgeving is het waarmaken van de UMCG-ambities een uitdaging die veel vraagt van alle medewerkers. Leiderschapsontwikkeling is binnen het UMCG een belangrijk speerpunt; voor de leidinggevende én het persoonlijk leiderschap van de individuele medewerker.

Leidinggeven in een organisatie als het UMCG is soms geen eenvoudige opgave. We hebben te maken met een steeds complexer wordende zorg in een zorglandschap onder druk. Afdelingsoverstijgende samenwerking en het herinrichten van processen worden bemoeilijkt door toenemende kwaliteitseisen en personele en financiële uitdagingen. Kortom: de wereld om ons heen verandert continu en de vraagstukken waarmee we geconfronteerd worden zijn complex en overstijgen de eigen afdeling. Echter, dit brengt ook kansen met zich mee; de wereld wordt grenzeloos en we kunnen wellicht zeeën van ruimte en tijd creëren om onze wereld opnieuw betekenis te geven.

Hoe dan ook is binnen deze steeds veranderende omgeving het waarmaken van de UMCG-ambities een uitdaging die veel vraagt van alle UMCG-ers. Leiderschapsontwikkeling is binnen het UMCG een belangrijk speerpunt; voor de leidinggevende én het persoonlijk leiderschap van de individuele medewerker.

Je kunt bij het Expertisecentrum Communicatie, Leiderschap, Assessment en Samenwerking (CLAS) van het WIOO terecht voor professionaliseringsprogramma’s gericht op deze thema’s. Een overzicht van de mogelijkheden vind je hieronder.

Open inschrijving

Ons aanbod voor open inschrijving bestaat uit losse modules die we hebben we opgedeeld in twee thema’s:

 • Zorg voor jezelf
  In deze modules sta jij zelf centraal. Hoe krijg je meer grip op je werk door het zelf anders te doen? Denk hierbij aan persoonlijke vragen als: hoe krijg ik weer zin en plezier in mijn werk? Hoe geef ik leiding met mijn eigen kracht en tekortkomingen? Hoe kom ik over op anderen en hoe kan ik meer opkomen voor mijzelf? Hoe zorg ik voor een goed timemanagement zodat ik grip heb op mijn werk en rust in mijn hoofd? Hoe zorg ik voor een goede balans tussen werk en privé?
 • Sturen met anderen
  Leidinggeven doe je niet alleen, maar altijd in relatie tot anderen. Modules die onder dit thema vallen geven antwoord op vragen als: hoe geef je leiding in een continu veranderende omgeving? Hoe benut je verschillen in de groep en hoe ga je om met weerstand? Hoe voer je een jaargesprek of hoe leid je een overleg?

Leergang

Naast de losse modules kun je ook een leergang volgen. In onze leergangen komen bovenstaande thema’s in onderlinge samenhang aan bod. Er is aandacht voor de persoonlijke aspecten van jezelf en aan aspecten van jezelf in relatie tot het sturen van anderen. Leergangen zijn langer lopende trajecten. Bekijk het overzicht van onze leergangen.

Maatwerk

Naast open inschrijving bieden we ook maatwerk aan. Wanneer we het hebben over maatwerk onderscheiden we:

 • Individuele trajecten
  Je eigen, persoonlijke leervraag staat centraal. Samen met een adviseur/coach kijk je welke mogelijkheid het beste past bij je vraag. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan coaching of een assessment.
 • Teamtrajecten
  Vraagstukken uit de eigen praktijk van het team staan centraal. Denk aan een (collaborative) outputsturing of een teamontwikkelingstraject (met/zonder digitafel). In samenwerking met jou als leidinggevende en bij voorkeur (een deel van) het team wordt het traject afgestemd en vormgegeven.

Meer weten?

Concrete informatie over ons aanbod open inschrijving (modules en leergangen) vind je via het cursusaanbod. Meer informatie over individuele trajecten of maatwerktrajecten vind je elders op deze site.

Wil je meer weten over dit leiderschapsaanbod in het UMCG? Of wil je graag even sparren over de verschillende mogelijkheden, neem dan gerust contact met ons op. Wij denken graag met je mee over wat het beste bij jou en je vraag aansluit.

Marjon Leever, MSc, coördinator leiderschapsontwikkeling
(t) +31 50 361 16 05
stuur een bericht

Secretariaat van het Expertisecentrum Communicatie, Leiderschap, Assessment en Samenwerking
(t) +31 50 361 32 35 
stuur een bericht