Gynaecoloog Marco Versluis behandelt natuurlijk patiënten. Maar hij ging vooral in het UMCG werken vanwege zijn passie voor onderwijs. Als ervaren docent kon hij hier het UMCG-loopbaantraject Leading Academic Teacher volgen, speciaal voor ervaren academici met een leidinggevende functie in het academisch onderwijs. Mijn drijfveer is eraan werken dat zorg voor iedereen even toegankelijk is. En onderwijs is dé manier om dat te doen.'

In umc's en op universiteiten willen we graag dat kennis ten goede komt aan een gezonde samenleving. Wetenschappelijk onderzoek gaat daarbij hand in hand met onderwijs. Toch staat het onderwijs niet op dezelfde manier in de spotlights als wetenschappelijk onderzoek. Met de beweging 'Erkennen en waarderen' in universitair Nederland, is dat aan het veranderen. Bij die beweging gaat het om het erkennen van de kwaliteiten van alle mensen die bijdragen aan academische kennis en vondsten die naar de samenleving vloeien. Het  Educational Leadership Programma dat het UMCG heeft ontwikkeld, sluit daarop aan. Dit onderwijsloopbaantraject is uniek in Nederland en biedt UMCG-academici de mogelijkheid om innovatief onderwijs te ontwikkelen. 

Marco, waarom wilde jij het onderwijsloopbaantraject Leading Academic Teacher volgen? 

'Ik zie graag dat mensen gezond zijn, om die reden ben ik dokter geworden. Ik zie ook dat toegang tot zorg vaak afhankelijk is van wie je bent, waar je woont. Tijdens werk in het buitenland zag ik dat je in Nederland veel beter af bent dan op veel andere plaatsen. Maar ook in de regio rond het UMCG is er ongelijkheid in gezondheid en toegang tot zorg. Bepaalde factoren die je gezondheid beïnvloeden, zijn voor veel mensen in Oost-Groningen ongunstiger dan in de stad. Mijn drijfveer is eraan werken dat zorg voor iedereen even toegankelijk is. En onderwijs is dé manier om dat te doen.' 


 

Jij hebt een interprofessionele leerunit opgezet. Hoe is dat verbonden met gelijke toegang tot zorg? 

'Als je kennis van je vak hebt, betekent dat nog niet dat je je werk als zorgprofessional kunt doen. Zeker niet in de toekomstige wereld die nog complexer wordt als de huidige. Met Artificiële Intelligentie, met meer samenwerken in teams, met begeleiden van patiënten die bijvoorbeeld informatie niet goed begrijpen of niet kunnen lezen... We moeten ons realiseren dat we voor onze patiënten in een team samenwerken. Nu wordt elke beroepsgroep apart opgeleid, in silo's. De dokter, de verpleegkundige en de verloskundige hebben elk hun eigen denkwijze. Een dokter denkt bijvoorbeeld vaak in diagnoses, een verpleegkundige kijkt meer holistisch, dus naar de hele omgeving van een patiënt. We hebben hier fantastisch onderwijs, maar we moeten dat onderwijs meer met elkaar verbinden. Dat doen we in die unit.'  

Had je de interprofessionele leerunit ook kunnen opzetten zonder het LAT-traject? 

'Nee, absoluut niet! Dit traject geeft mij tijd en ruimte om dit onderwijs te ontwikkelen. Het geeft mij bovendien autonomie en autoriteit op het gebied van interprofessioneel opleiden. Samen met collega's heb ik het fundament voor interprofessioneel onderwijs kunnen leggen. Mijn collega Héleen Helmholt bijvoorbeeld, is als verpleegkundige en praktijkopleider nu veel bezig met onderwijs. Met zo'n LAT-traject kun je onderwijs echt op de kaart zetten en uitbreiden. Ik heb tijdens dit traject veel mensen leren kennen met wie ik samenwerk. Aan mijn collega's die zo'n traject volgen of volgden, heb ik ook heel veel. Ik ben een rouwdouwer, anderen denken eerst meer na en dat vult elkaar goed aan bij het uitwerken van onderwijsinnovatie in het UMCG.' 
 


 

Obstetrie & Gynaecologie is nu nog de enige afdeling in het UMCG met een interprofessionele leerunit? 

'We zijn ermee bezig om het ook op andere afdelingen te organiseren. Afdelingen zijn enthousiast, maar hebben drukke agenda's, bijvoorbeeld vanwege de vele reorganisaties. Wil het UMCG echt interprofessioneel opleiden gaan invoeren, dan moet je dat van bovenaf bekrachtigen. Net als het Educational Leadership Programma. De opzet ervan is uniek in Nederland. Het geeft mensen de gelegenheid om van academisch onderwijs hun loopbaan te maken. Als je als UMCG wil laten zien hoe belangrijk je onderwijs vindt, blijf dan investeren in dit programma en in evidence informed onderwijs. Onderwijs is de basis voor zowel onderzoek als patiëntenzorg en moet dus ook zo worden gepositioneerd.' 

Hoe gaat het nu verder met interprofessioneel onderwijs en jouw positie als LAT? 

'Ik doe nu onderzoek naar het onderwijs in de interprofessionele leerunit. Dat is weliswaar geen onderdeel van mijn LAT-traject, maar het past wel bij mij als Leading Academic Teacher. Interprofessioneel opleiden is een verandertraject en we hebben waardevolle lessen geleerd binnen dit traject. Door te onderzoeken hoe we interprofessioneel onderwijs het beste kunnen vormgeven, kunnen we en bijdragen aan de academische discussie en tegelijkertijd ons onderwijs verder verbeteren. Zo geven we passend onderwijs dat aansluit op dagelijkse praktijk. Nu en straks. Ik merk in ieder geval dat door de interprofessionele leerunit er al barsten in onze silo's komen.' 

 

Het Educational Leadership-programma

Het UMCG biedt academische onderwijstalenten unieke docentloopbaantrajecten voor elke fase in hun carrière. Het Educational Leadership-programma bestaat uit trajecten voor Junior Academic Teacher, Academic Teacher, Senior Academic Teacher en Leading Academic Teacher. JAT, AT, SAT en LAT, dus. Eerder deelden al drie UMCG'ers hun ervaringen met de Academische docentloopbaantrajecten voor onderwijstalenten