Vrijwel geen patiënt heeft nog te maken met maar één dokter, verpleegkundige of andere zorgprofessional. Het is daarom goed dat zorgprofessionals elkaar in de opleiding al ontmoeten. Echt ontmoeten, zodat ze elkaars werk en elkaars gewoonten leren kennen.

Samen kunnen ze zo een bredere blik op de zorg en het leven van de patiënt ontwikkelen. Want als de inzichten van alle betrokken zorgprofessionals én de patiënt samenkomen, komen ze samen tot passende zorg.   

Echt samen stage lopen 

In het UMCG hebben we op de verpleegafdeling van Obstetrie en Gynaecologie sinds september 2022 een interprofessionele leerunit (IPE). Daar lopen verpleegkundigen in opleiding, coassistenten en verloskundigen in opleiding gezamenlijk stage. In deze podcast vertellen Héleen Helmholt, regieverpleegkundige en een van de mensen die het project opzetten, verpleegkundige in opleiding Sanne Ruiter en coassistent Cheyenne Parera over die interprofessionele dagelijkse praktijk.