Master geneeskunde

Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde in de masterfase
Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde in de masterfase
Tijdens de masteropleiding Geneeskunde werk je een groot deel van je opleiding in het ziekenhuis en word je opgeleid tot basisarts.
In de master zijn wij betrokken bij de coschappen huisartsgeneeskunde (M2) en coschap ouderengeneeskunde M1. Onderstaand lees je welke mogelijkheden er zijn in de master voor zowel huisartsgeneeskunde als ouderengeneeskunde.

Wil je (misschien) huisarts worden en wil je weten welke vakken aangeraden worden om tijdens je master te volgen? De kleine vakken binnen het ziekenhuis (dermatologie, KNO en oogheelkunde) zijn bij de huisartsopleiding grote vakken. Daarnaast is ervaring in de acute zorg, zowel ouderengeneeskunde als kindergeneeskunde, interne geneeskunde en psychiatrie zinvol. Dit zijn vakgebieden die veel voorkomen binnen de huisartsenpraktijk.
 • In M1 zijn er vier juniorcoschappen: Beweging, Geneeskunde, Heelkunde en Levenscyclus. Een juniorcoschap bestaat uit een blok van vijf weken onderwijs op het Klinisch Trainingscentrum, het KTC, en aansluitend vijf weken klinische stage.
   
  De klinische stage lopen coassistenten dan bij een van de medische specialismen van het juniorcoschap. In de hotspot staan de specialismen per juniorcoschap. In het UMCG lopen coassistenten binnen die vijf weken vaak ook een week stage bij een ondersteunend vakgebied, dit wordt de verdiepingsstage genoemd.

  Ouderengeneeskunde is één van de medisch specialismes. Gemiddeld worden 10 studenten per vijf weken ingepland bij een zorginstelling in het noorden om hier hun klinische stage te lopen. Door studenten wordt dit als een erg leuke en interessante klinische stage ervaren, waar men veel zelf mag doen.
 • In M2 heb je de mogelijkheid om bij de affiliatie waar je M2 loopt aan te geven dat je een vierweeks coschap Ouderengeneeskunde wil gaan doen. De affiliatie gaat samen met jou op zoek naar een geschikte stageplaats in de regio. Mocht je deze niet in de regio van je affiliatie willen doen, dan kan studentenonderwijs van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en Langdurige Zorg je helpen met het zoeken van een geschikte stageplaats. Je kan hiervoor contact met ons opnemen via de mail [email protected].
 • In M2 loop je vier weken stage in een huisartsenpraktijk en heb je per week één dagdeel een terugkomdag en op woensdagmiddag verplicht onderwijs.
  Het coschap bij de huisartsgeneeskunde is verbredend, afwisselend, zelfstandig en ontzettend leerzaam. Je kunt zelf consulten voeren, lichamelijk onderzoek doen en beleid bepalen (in overleg met je begeleidend huisarts natuurlijk). Je denkt breed, leert veel DD’s paraat te hebben en je bepaalt wie je wel en niet doorverwijst: een introductie in het pluis- en niet-pluisgevoel.
   

  Wat wordt er van me verwacht?

  Hetzelfde als in elk ander coschap: eigen inzet, assertiviteit, een juiste consultvoering en een gedeelte zelfstudie ter voorbereiding van een consult dat je straks zelf gaat doen.

  Hoe kan ik me het beste voorbereiden
  Lees het stageboek voor de coassistent en maak de entreetoets. Verder is het goed om je in te lezen in veelvoorkomende klachten binnen de huisartsenpraktijk. Dit is vooral handig tijdens het coschap, als je weet met welke klacht een volgende patiënt komt. Bekijk daarvoor de NHG-standaarden!

  Is het ook mogelijk dit coschap in het buitenland te doen?
  Dit is afhankelijk van je M2-affiliatie. In principe is het niet mogelijk om stages in het buitenland te doen, tenzij je affiliatie je hierin wil ondersteunen. Als je hier geïnteresseerd in bent, neem dan contact op met je begeleider bij je M2-affiliatie.

  Hoe wordt het coschap ontvangen onder coassistenten?
  Het coschap van de huisartsgeneeskunde wordt ontzettend goed gewaardeerd door coassistenten. Andere specialismen zijn jaloers op deze hoge waardering. Twee redenen voor de hoge waardering zijn de een-op-een-begeleiding door de huisarts waar je je stageloopt en de tijd die huisartsen nemen voor een coassistent.
 • Wij verwelkomen graag studenten voor een stage wetenschap op de afdeling. Het is binnen de diverse onderzoeken vaak mogelijk om een eigen onderzoek uit te voeren. Doordat je aansluit bij een groter onderzoek, krijg je gelijk een goede indruk van het doen van (promotie)-onderzoek en draagt ook jouw onderzoek uiteindelijk bij aan de medische wetenschap. Onze begeleiders zijn enthousiast om je te begeleiden.  

  Ook een publicatie aan het eind van je onderzoek hoort vaak tot de mogelijkheden. Onze afdeling heeft verschillende aandachtsgebieden waarbij je kunt aansluiten. Ook op OnStage worden projecten aangeboden voor de stage wetenschap. Heb je zelf een goed idee voor een onderzoek, kom dan ook gerust eens praten over de mogelijkheden. Enthousiast geworden, stuur dan een e-mail naar [email protected].
 • Zowel in de huisartsgeneeskunde als in de ouderengeneeskunde is een oudste coschap goed mogelijk. Ook zijn beiden te combineren door bijvoorbeeld een rompstage huisartsengeneeskunde en een verdiepende stage ouderengeneeskunde te lopen. Het is mogelijk om voor ouderengeneeskunde zelf een plek te zoeken voor een oudste coschap op een plek van jouw voorkeur. Voor een plek huisartsgeneeskunde moet je eerste met betreffende affiliatie of met ons overleggen omdat we graag willen weten waar je heen wilt, het mag namelijk niet ten koste gaan van M2 plekken. Als er binnen onze poule van opleiders huisartsgeneeskunde geen plek te vinden is kunnen we adviseren hoe je zelf een andere plek kunt zoeken.
  Mocht het zelf regelen van een plek ouderengeneeskunde niet lukken of wil je eerst eens een oriënterend gesprek om te kijken of de huisartsgeneeskunde dan wel de ouderengeneeskunde iets voor je is, neem dan contact met ons op via [email protected]

  Denk je erover om je te gaan specialiseren tot huisarts en wil je weten wat je het beste kan doen tijdens je oudste coschap? Het belangrijkste is dat je werkt aan je ontwikkeling. Tijdens de huisartsopleiding loop je ook stage bij een huisarts. Je zou dus nu kunnen kiezen voor 6 weken huisartsstage in combinatie met 6 weken verdieping. Zoals genoemd kan dat ouderengeneeskunde zijn, maar je kunt ook denken aan spoedzorg, interne geneeskunde of kindergeneeskunde.