Vaardigheden trainen

Verwerk nieuwe of perfectioneer bestaande vaardigheden en competenties
Verwerk nieuwe of perfectioneer bestaande vaardigheden en competenties
Hier leer je die competenties die je nodig hebt om optimaal te kunnen functioneren in een dynamische zorgpraktijk. Van voorbehouden handelingen, reanimatietraining, apparatuurtraining, teamcompetenties tot complete operatie skills.  In een realistisch gesimuleerde omgeving met een van onze trainingsfaciliteiten.

Samen zoeken naar juiste vorm

Onze trainers en adviseurs staan je met raad en daad bij. We analyseren je leerbehoefte en zoeken samen naar de juiste combinatie van vorm, locatie en middelen. Wanneer je de basisvaardigheid beheerst kun je verder oefenen naar expert niveau (deliberate practice).  Zo zorgen we samen voor een optimaal leerrendement op maat. Een deel van de trainingen kun je ook volgen met collega’s van andere disciplines of afdelingen. Daarbij is aandacht voor  competenties en strategieën die bijdragen aan de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg. 
 

Anatomie en chirurgische vaardigheden

In de opleiding 

Oefening baart kunst. Voordat artsen en chirurgen de operatiekamer betreden, testen en perfectioneren zij hun individuele en teamvaardigheden veilig in onze wetlabs. Afhankelijk van de technische vereisten en leerdoelen leveren wij de juiste simulatoren, anatomische modellen en chirurgische instrumenten die u en uw collega’s nodig hebben voor de klinische praktijk. 
 

Onderzoeken en ontwikkelen  

De operatiekamer is een dynamische omgeving waarin voortdurend nieuwe technieken, hulpmiddelen en implantaten worden ontwikkeld om de efficiëntie te verhogen en risico's en complicaties te verminderen. In nauwe samenwerking met de sectie Anatomie & Medische Fysiologie van het UMCG bieden wij de juiste faciliteiten om zorgprofessionals en teams veilig voor te bereiden op nieuwe chirurgische innovaties. 

Meer weten? Lees meer over:

Contact

Wil je meer informatie of heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op

Simulation Center
UMCG