Sectie Anatomie: onderwijs, snijzalen en preparaten

De Sectie Anatomie geeft onderwijs over de bouw van het menselijk lichaam, beheert en ontwikkelt de snijzalen en stelt anatomische preparaten beschikbaar.

Het onderwijs 

Onze sectie verzorgt het anatomisch onderwijs binnen de opleiding Geneeskunde, Tandheelkunde en Bewegingswetenschappen. We doen dit vanuit verschillende perspectieven:  

  • prenatale ontwikkeling van het lichaam (embryologie);
  • klinische problematiek met een duidelijk herkenbaar anatomisch substraat (radiologische en chirurgische anatomie);
  • de functie van organen en orgaansystemen (functionele anatomie).  

De snijzaal 

De Sectie Anatomie beheert ook het Groninger lichaamsdonatieprogramma en de Snijzalen Anatomie. Een unieke leeromgeving waar kan worden gestudeerd aan de hand van humane anatomische demonstratiepreparaten of stoffelijke overschotten.  

De Snijzaal van Anatomie is gesitueerd in de kelder van de Medische Faculteit en beslaat een oppervlakte van ca. 1000 vierkante meter waarin drie snijzalen (1 grote en 2 kleinere) en een colloquiumruimte gehuisvest zijn. 

Hoogwaardige anatomische preparaten 

Wij maken gebruik van drie methoden van lichaamspreservatie: 

  • fresh Frozen; 
  • fix-balseming; 
  • Thiel-balseming.  

Zij hebben elk hun eigen toepassingsgebied en gebruiksdoel. We beschikken over honderden hoogwaardige anatomische preparaten en modellen die samen het hele lichaam beslaan; letterlijk van kop tot teen. Voor gebruik in het academisch onderwijs en voor het chirurgisch vaardigheidsonderwijs 

Aanvragen 

Wil je een activiteiten organiseren in de Dissectieruimte Anatomie? Maak dan gebruik van ons aanvraagformulier. Een aanvrager moet in het bezit zijn van een afgeronde bachelor in een medische, biomedische, of paramedische opleiding. Een review board beoordeelt elke aanvraag alvorens hij ingepland kan worden.