Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden (WIOO)

Opleider, docent, begeleider, adviseur, pionier en onderzoeker  
Opleider, docent, begeleider, adviseur, pionier en onderzoeker  
Met het continu opleiden en ontwikkelen van zorgprofessionals leveren we een bijdrage aan het optimaliseren van de kwaliteit van leven. Inhoudelijke thema’s rond patiënt centraal, healthy ageing en positieve gezondheid zijn daarbij leidend.
Ons onderwijs ontwikkelen we samen met onze partners binnen het UMCG en uit de stad en de regio met oog voor de arbeidsmarkt. Daar waar wij regio overstijgend zijn, zoeken wij de (inter)nationale samenwerking. Wij vertalen innovaties op het gebied van gezondheid, preventie, ziekte, behandeling in het onderwijs.

Met de juiste balans tussen innovatie, evidence based onderwijs en aandacht voor de context. We zijn er voor alle zorgprofessionals in alle fasen van hun carrière. 

Een brede scope

Vanuit verschillende domeinen verzorgen de WIOO-teams een breed aanbod aan opleidingen, bij- en nascholingen, trainingen en coaching. Daarnaast adviseren, trainen en begeleiden we afdelingen en opleiders bij de innovatie van opleidingen en andere leer- en ontwikkeltrajecten. Ook doen we wetenschappelijk onderzoek naar onderwijs aan zorgprofessionals en vertalen de uitkomsten ervan naar de ontwikkeling van nieuw en bestaand onderwijs. Met simulatie maken we performance van zorgprofessionals zichtbaar, zodat je dat kunt trainen en onderzoeken. 
 • Het opleiden van studenten tot basisarts en de begeleiding van de vervolgopleidingen tot medisch specialist staan centraal in dit domein. De teams in dit domein zijn verantwoordelijk voor: 

  • organisatorische en onderwijskundige ondersteuning van de opleidingen Tandheelkunde, Geneeskunde en Bewegingswetenschappen en een aantal research masters
  • advisering en ondersteuning van medische afdelingen, individuele opleiders en de Centrale Opleidingscommissie (COC) van het UMCG over opleidingszaken. Het team bundelt expertise over kwaliteitszorg en –borging medische vervolgopleidingen, innovaties in de opleidingen, (docent)professionalisering, opleidingsadvies, aios onderwijs en een veilig leerklimaat. 
 • Het continu opleiden en ontwikkelen van verpleegkundigen en medisch ondersteunende professionals en het nascholen van alle zorgprofessionals staan centraal in dit domein. De teams in dit domein zijn verantwoordelijk voor: 

  • beroeps- en vervolgopleidingen voor verpleegkundigen en medisch ondersteuners, werkzaam binnen het UMCG of in de regio 
  • gerichte (geaccrediteerde) bij- en nascholingen voor verpleegkundigen, paramedici, aios en medici die werkzaam zijn binnen het UMCG of in de regio.  
  • alle stages en leren-werken routes in het UMCG. Stages van de eigen opleidingen, maar ook afstudeer(stage)opdrachten voor studenten van niet-zorgopleidingen.  
  • het trainen en ondersteunen van werkbegeleiders en praktijkopleiders in het UMCG. 
 • De persoonlijke ontwikkeling en begeleiding van UMCG-medewerkers en -leidinggevenden staat centraal in dit domein. Met cursussen, trainingen, leergangen of in begeleidingstrajecten zoals coaching en intervisie ondersteunen we medewerkers, leidinggevenden en teams. Belangrijke thema’s in dit domein: duurzame inzetbaarheid, coaching, leiderschapsontwikkeling.  Ook doen we hier onderzoek naar de onderlinge communicatie en samenwerking tussen zorgprofessionals.  
 • In het UMCG leiden we studenten op die na hun afstuderen optimaal kunnen functioneren in de veeleisende en snel veranderende omgeving van de zorg. CEDAR heeft als taak deze ambities mede te concretiseren. Thema’s die daarin centraal staan: onderzoek van onderwijs, onderwijsontwikkeling, docentprofessionalisering en kwaliteitszorg.
 • Performance in kaart brengen, zodat je dit kunt onderzoeken en verbeteren. Daarvoor kunnen medewerkers, studenten, opleiders en onderzoekers terecht in het simulatie- en skillscenter. Of het gaat om het trainen van je eigen vaardigheden, de samenwerking in een team, nieuw instrumentarium of een nieuw protocol; hier heb je de mogelijkheden om de praktijk optimaal na te bootsen.

  Lees meer over het Simulation Center UMCG

Algemene voorwaarden WIOO

Het Wenckebach Instituut verplicht zich de overeengekomen opleiding, cursus, training of andere dienstverlening naar beste vermogen uit te voeren. Uitgangspunten hierbij zijn de vastgelegde visie op opleiden en leren en de geldende kwaliteitseisen van het Wenckebach Instituut van het UMCG.

Lees meer over algemene voorwaarden WIOO

Heb je nog vragen?

Ons onderwijs ontwikkelen we samen. Welke leer- of ontwikkelvraag je ook hebt, we horen het graag.

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
(WIOO)