Transplantatieverpleegkunde

Periode:
Soort cursus:
Opleiding

Ben jij als verpleegkundige werkzaam op een transplantatieafdeling en wil jij je kennis over transplantatie verbreden? Doe je dit graag samen met verpleegkundigen uit verschillende transplantatiecentra uit Nederland? Dan is de vernieuwde opleiding Transplantatieverpleegkunde iets voor jou.

Transplantatiezorg heeft zich de afgelopen decennia sterk ontwikkeld. Mede door nieuwe behandeltechnieken en mogelijkheden is de verpleegkundige zorg rondom transplantatie complexer en daarmee uitdagender geworden. Als transplantatieverpleegkundige ben je expert op het gebied van transplantatiezorg voor de patiënt en zijn naasten. Daarnaast ben je de verbindende schakel tussen alle disciplines die bij transplantatiezorg betrokken zijn. 

De vervolgopleiding Transplantatieverpleegkunde is onderdeel van het cluster Healthy Ageing & Langdurige Zorg.

 • Doelgroep

  Gediplomeerde verpleegkundigen werkzaam met transplantatiepatiënten in de pré- of posttransplantatiesetting (intra- of extramurale setting) zoals een transplantatiecentrum of dialysecentrum.

  Duur

  De opleiding duurt zeven maanden en telt zestien lesdagen. De eerste lesweek bestaat uit drie lesdagen (woensdag tot en met vrijdag), daarna zijn de lesdagen op donderdag en vrijdag. Naast deze lesdagen is er een praktijkleerperiode op je eigen werkplek en loop je een korte stage van minimaal twee dagen.

 • Programma

  Tijdens de opleiding doorloop je de diverse fases van het transplantatie traject. Dit wordt verder toegespitst op met name hart-, long-, lever- en niertransplantatie. Onderwerpen die aan bod komen:
  •    Levende en postmortale donatie
  •    Indicaties en contra-indicaties voor transplantatie
  •    Screening en wachtlijstfase
  •    Postoperatieve zorg op de IC en verpleegafdeling
  •    Ontslag en follow-up na transplantatie
  •    Medicatie
  •    Leefstijl begeleiding (o.a. werk, bewegen, voeding en zwangerschap)
  •    Psychosociale aspecten rondom transplantatie

  Je volgt de opleiding met verpleegkundigen uit diverse transplantatie- of dialysecentra in Nederland. Een deel van de opleiding wordt gegeven in het Leids Universitair Medisch Centrum (week 2) en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (week 5). 

  Er is veel aandacht voor onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling. Zo werk je gezamenlijk aan casuïstiek en vinden er stages plaats. Daarnaast is er aandacht voor ‘evidence based practice’ werken door het schrijven van een Critical Appraisal of a Topic (CAT). Deze wordt gekozen aan de hand van een (relevante) probleemstelling uit de praktijk.

  Je kunt een vrijstelling verkrijgen voor een theoretisch onderdeel van de opleiding. Wanneer je hiervoor in aanmerking komt en hoe je vrijstelling aanvraagt lees je bij beleid rondom vrijstelling.

  Toetsing

  Tijdens de opleiding word je op verschillende momenten getoetst. Het toetsplan bestaat uit:
  •    Kennistoetsen
  •    Verwerkingsopdrachten in de praktijk
  •    Verzorgen van presentaties (casuïstiek)
  •    Schrijven van een Critical Appraisal of a Topic (CAT)

 • Toelating

  Je bent gediplomeerd verpleegkundige en werkzaam met transplantatiepatiënten in de pré- of posttransplantatiesetting (intra- of extramurale setting) zoals een transplantatiecentrum of dialysecentrum.

  Kosten

  Deelname aan de opleiding kost € 2.460,- exclusief studieboeken (ca. € 100,-) en reis- en verblijfkosten (kosten onder voorbehoud). Alle readers en ander onderwijsmateriaal worden via de opleiding aangeboden.

  UMCG-medewerkers
  Voor UMCG-medewerkers geldt dat deelnamekosten ad € 2.460,- gefinancierd worden uit het Algemeen Opleidingsbudget (AOB).

  Inschrijving

  Om personeelsbeleid en opleidingscapaciteit op elkaar af te stemmen maken we gebruik van een reserveringssysteem. Wilt u een plek reserveren? Stuur dan een e-mail naar [email protected]. Je ontvangt na afstemming een link om je in te schrijven. Deelname is aan een minimum en maximum aantal gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.
   

 • Over ons onderwijs
  Onderwijs is volgens het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden een gezamenlijke verantwoordelijkheid van student, docent en de praktijk waarin de student werkt en leert. Wij zorgen voor een goede opleiding, de student is verantwoordelijk voor zijn of haar leerproces. Dat vertaalt zich in ons onderwijs bijvoorbeeld in veel aandacht voor de wisselwerking tussen de theorie en je praktijk en in heldere feedback van docenten. Tijdens de lesdagen gaan we ervan uit dat je het studiemateriaal grondig hebt doorgenomen. Meer over wat wij belangrijk vinden in het onderwijs lees je hier.

  Meer weten?
  Lees de studiegids of neem contact op met de Onderwijsadministratie.

  Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  School of Nursing & Health | Onderwijsadministratie Zorgopleidingen
  (t) 050 - 36 17013 (e) [email protected]