360° feedback UMCG

 
 
​​​​D​e 360° feedback is een methode waarmee u feedback krijgt op uw functioneren. Wat uw sterke punten zijn en op welke punten u uw werk beter kunt doen. U krijgt die feedback van mensen met wie u samenwerkt en voor wie u werkt. Door de verschillende perspectieven te combineren, ontstaat er een zo compleet mogelijk beeld van uw functioneren, dat wordt weergegeven in een persoonlijk rapport.

​​​​Voor het uitvoeren van de 360° feedback is een online tool beschikbaar. In deze tool kunt u kiezen uit drie vragenlijsten (klik op de linkjes voor voorbeelden):

  1. ​​360° feedback voor alle medewerkers UMCG
    Een 360° feedback vragenlijst voor alle medewerkers UMCG  op basis van relevante gedragscompetenties voor elke UMCG-medewerker, plus een aantal op​​en vragen.
  2. 360° feedback voor leidinggevenden UMCG
    Een 360° feedback vragenlijst voor leidinggevenden UMCG op basis van gedragscompetenties, plus een aantal open vragen. Deze vragenlijst bevat tevens een aantal specifieke gedragscompetenties met betrekking tot leidinggeven.
  3. 360° feedback op basis van open vragen UMCG
    Een vragenlijst met uitsluitend open vragen: deze vragenlijst is meer gericht op persoonlijke ontwikkeling.

Starten met de 360° feedback

De methode is snel en eenvoudig: u vult zelf een online-vragenlijst in en nodigt een aantal anderen uit de vragenlijst ook in te vullen. Nadat iedereen dit heeft gedaan, kunt u zelf uw persoonlijke rapport genereren en hebt u als enige toegang tot dit rapport.  Als u wilt starten met de 360° feedback UMCG, opent u hier de instructie 360° feedback UMCG.  Wilt u weten welk type vragen u kunt verwachten en hoe een rapport eruitziet? Bekijk dan de voorbeeldrapportage vragenlijst 360° feedback UMCG.

Kosten

Aan de 360° feedback zijn geen kosten verbonden.

Meer weten?

stuur een bericht