Wat is een leerafdeling in het UMCG?

Met en van elkaar leren in een authentieke werkomgeving
Met en van elkaar leren in een authentieke werkomgeving
Op een leerafdeling lopen meerdere studenten tegelijk stage. Hierdoor wordt er van én met elkaar geleerd. De studenten voeren zelfstandig of met elkaar de werkzaamheden van het te leren beroep uit. Het leren gaat vóór het werken. Daarom is het belangrijk dat studenten boventallig zijn. De praktijkopleider/ leercoach begeleidt meerdere studenten die de zorg aan het bed uitvoeren. De vaste medewerkers zijn in de rol van leercoach eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde zorg. Het grootste verschil met een reguliere stage is dus het samen leren.

 Een samenwerking tussen opleiding en afdeling 

Leerafdelingen zijn “Een authentieke werkomgeving, waarin een groep studenten alle voor de beroepsuitoefening typerende werkprocessen uitvoert en verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan, met als doel het beroep te leren. De studenten zijn boventallig en de werkgever is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk. De school verzorgt het onderwijs in de werkomgeving.” 

Deze omschrijving, afkomstig uit het boek 'De leerwerkplaats: samen leren in de praktijk' van Ria
Havekes en Hanna Drenth, is een belangrijk uitgangspunt geweest voor het ontwikkelen van leerafdelingen in het UMCG.

Kenmerken leerafdeling 

Kenmerken van een leerafdeling in het UMCG zijn: 

 • Leren staat centraal; 
 • Leren gebeurt op basis van het 70:20:10 model. De meeste aandacht gaat uit naar ervaring opdoen op het werk samen met anderen (70%), naast samenwerken met anderen (20%) en onderwijs (10%); 
 • Leren vindt plaats in een authentieke werkomgeving; 
 • Er wordt geleerd in een groep;
 • De groep studenten heeft de verantwoordelijkheid voor de werkprocessen; 
 • Studenten zijn boventallig; 
 • De leercoach begeleidt op een coachende manier en heeft (na een korte inwerkperiode) twee studenten te coachen op een werkdag;
 • Studenten worden in de loop van de tijd steeds meer verantwoordelijk voor patiëntenzorg; de complexiteit van het werk loopt op; 
 • Onderwijs m.b.t. de stage vanuit de opleiding vindt plaats in het UMCG; 
 • Er is aandacht voor verpleegkundig onderzoek. Studenten ontwikkelen producten zoals protocollen en richtlijnen waar de leerafdeling profijt van heeft; 
 • De hoofdverpleegkundige is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde zorg. 

Op een leerafdeling lopen vier tot acht studenten tegelijk stage. Er zijn verschillende manieren om de groep studenten samen te stellen. Soms bestaat de groep alleen uit studenten van de initiële opleiding, soms alleen uit studenten van de vervolgopleidingen en soms is het een mix. Wanneer afdelingen zich richten op studenten van de initiële opleiding worden zowel mbo- als hbo-studenten op de leerafdeling geplaatst.