Voor studenten en docenten smelten digitaal en live onderwijs samen. Dat is niet minder dan een stevige onderwijsvernieuwing. De ambitie om dat te doen, is er al jaren. Door #blijfthuis zijn UMCG-docenten vorig jaar en masse blended learning gaan vormgeven. Dat was dus een logisch onderwerp voor de eerste UMCG Docentenweek.

Vanuit alle opleidingen die binnen het UMCG gegeven worden, deden 120 UMCG’ers in oktober mee aan deze week vol docentprofessionalisering. Als in een Droste-effect eigenlijk, want het programma was voor de zekerheid vrijwel volledig online vormgegeven. De deelnemende collega's kregen in workshops gereedschap aangereikt om zelf bijvoorbeeld e-learning te maken of te leren hoe je tekenen kunt gebruiken in je online college.

Tafelgesprekken
Om wat dieper op onderwerpen in te gaan, waren er tafelgesprekken met docent Kinderverpleegkunde Nienke Smit-Blokzijl, prodecaan Gerda Croiset en Berdien Kooistra. Berdien is programmaleider van de opleiding Tandheelkunde en nauw betrokken bij het nieuwe curriculum T2030 waarvan blended learning een belangrijke bouwsteen is. Zij ging digitaal met collega's om de tafel om de ervaringen daarmee te delen.  

Eerst kennisclip, dan de diepte  
‘Het tandheelkundecurriculum wordt niet alleen inhoudelijk, maar ook didactisch vernieuwd', vertelt ze. Activerend leren is een belangrijk onderdeel. ‘Een student gaat nu al voorbereid naar een seminar of college. Dat kan omdat de docent voor de studenten bijvoorbeeld in een kennisclip heeft verwerkt wat ze moeten weten voordat ze deelnemen. Daardoor kunnen ze tijdens de bijeenkomst meteen de diepte in en leren hoe ze de kennis toe kunnen te passen.’ 

Voor en na het contact 
Voor het ontwikkelen van het onderwijs spreekt tandheelkunde van ‘VCN': Voorwerk-Contact-Nawerk. ‘Zeker bij het voor- en nawerk kun je goed gebruikmaken van werkvormen als e-learning, kennisclips of een forumdiscussie binnen een digitale leeromgeving. We hebben daarvoor zes tools gekozen als basis. Elke docent kan trainingen volgen om ermee aan het werk te gaan,’ zegt Berdien. 

Ondersteuning vanuit WIOO 
Docenten van alle opleidingen binnen het UMCG hebben in een dik jaar ‘corona’ al gemerkt dat ze zelf best veel digitaal kunnen. Maar al pionierend lopen ze ook tegen van alles aan. Daarom is dit een onderwerp voor docentprofessionalisering en is er ondersteuning vanuit het WIOO. ‘Wat nu erg speelt’, legt Berdien uit, ‘is dat het maken van digitaal onderwijs heel veel tijd kost. Eerder kon je zeggen: Het voorbereiden van een nieuw college kost twee uur en het geven ook. Maar wat voor tijd heb je nodig voor het maken van een kennisclip?’  
 
Onderzoek 
Nieuwe rekensommen zijn ook nodig voor de studiebelasting. ‘Deed een gemiddelde student een uur over 5 pagina's uit een boek, wat reken je nu dan voor het volgen van een kennisclip? We moeten daarom naast het ontwikkelen van blended learning er ook onderzoek naar doen. De evaluaties van onze studenten en de toetsresultaten zullen ons al een eerste indruk geven.’ 

Wiel is al uitgevonden 
Deze eerste Docentenweek beviel heel goed, zegt Berdien. ‘Het is zo belangrijk dat we elkaar ontmoeten en de mogelijkheden van onderwijsvernieuwing delen. Niemand hoeft het wiel opnieuw uit te vinden als je verbonden bent. Deze Docentenweek was daarvoor een mooi begin.’