Er zijn enkele mogelijkheden voor huisartsen om studenten of coassistenten te begeleiden in zowel de bachelor als masteropleiding Geneeskunde.
 • In het tweede jaar van de bachelor geneeskunde moeten alle studenten een profileringsproject naar keuze doen. Het studentenonderwijs Eerstelijnsgeneeskunde en Langdurige Zorg heeft diverse projecten ontwikkeld voor de huisartsgeneeskunde, ouderengeneeskunde en een combinatie hiervan. Hiervoor zijn we altijd op zoek naar enthousiaste huisartsen die studenten wil ontvangen voor een korte praktijkstage (2-8 dagdelen, afhankelijk welk project). Na afloop van een stageperiode ontvang je een vergoeding in de vorm van cadeaubonnen.

  ​​​​​​​Wil je meer informatie ontvangen over de profileringsprojecten, neem dan contact met ons op via [email protected].
 • In semester 3.2 van de bachelorfase G2020 doen alle studenten mee aan het zogenaamde bachelor project. Dit project duurt 14 weken en loopt jaarlijks van februari tot mei. Tijdens het project moeten de studenten vanuit een vraag uit de praktijk komen tot een product ten behoeve van de patiëntenzorg. Dit product moet wetenschappelijk onderbouwd en beschreven worden in een thesis. Het product kan verschillende vormen hebben, (film, TED talk, poster, slogan, workshop, etc.), afhankelijk van de creatieve aanpak van de studenten. Het is mogelijk voor stafleden van onze afdeling, maar ook voor alle huisartsen in de regio om studenten te begeleiden. De studenten moeten in groepjes van maximaal vier studenten in september het jaar ervoor een voorstel inleveren. Onze collega's hebben inmiddels al een aantal groepjes studenten begeleid, met als resultaat mooie theses en producten.
 • Dit bachelorproject geeft je de mogelijkheid om studenten een project binnen uw praktijk uit te laten voeren. Misschien wil je iets uitgezocht hebben ten aanzien van de praktijkorganisatie, of misschien wil je een folder voor patiënten uitgeven over een bepaald onderwerp. Mocht je in jouw huisartspraktijk mogelijkheden zien voor deze opdracht dan horen wij dat graag. De studenten beginnen vaak rond maart met zoeken naar of zelf bedenken van projecten.

  ​​​​​​​Dus mocht je een projectidee hebben: meldt het via [email protected].
 • In het tweede jaar van de masteropleiding Geneeskunde moeten alle studenten een coschap huisartsgeneeskunde doen. De duur van het coschap is vier weken en vindt meestal aan het einde van master jaar 2 plaats.


  ​​​​​​​Wat wij verwachten van de coassistentopleider

  Wij verwachten dat je de coassistent zo veel mogelijk de gelegenheid geeft om onder supervisie huisartsgeneeskundige werkzaamheden uit te voeren, zoals consulten, visites, verwijzingen, intercollegiaal overleg. De coassistent maakt ook een aantal ANW-diensten mee.
  ​​​​​​​Je bespreekt leerdoelen, geeft feedback, krijgt feedback en je geeft een tussen- en een eindbeoordeling.


  Wat je van ons mag verwachten

  Een vergoeding, accreditatie voor het opleiden (mits u voldoet aan hiervoor geldende voorwaarden) en geaccrediteerde docentvaardigheidscursussen.

  ​​​​​​​
  ​​​​​​​Overeenkomst M2-stage Huisartsgeneeskunde

  Het enthousiasme van onze opleiders voor het huisartsenvak draagt bij aan het meest positief beoordeelde coschap door studenten. Voor het jaarlijks organiseren van de ruim 450 M2-coschappen Huisartsgeneeskunde is het belangrijk dat we over voldoende stageplaatsen beschikken. Wellicht is onze overeenkomst is voor jou!

  Over de overeenkomst:
  • Het betreft een overeenkomst voor de duur van drie jaar.
  • Je bepaalt zelf hoeveel coassistenten je per jaar wilt begeleiden.
  • Je bepaalt zelf wanneer we de coassistenten bij jou plaatsen.
  • Mochten er gedurende de looptijd van de overeenkomst omstandigheden zijn waardoor de afspraken niet nagekomen kunnen worden, dan gaan we hierover in overleg met elkaar.
  Voordelen:
   
  • Hogere financiële vergoeding.
  • Mogelijkheid tot deelnemen aan de LHK-toets.
  • Accreditatiepunten worden automatisch bijgeschreven.
  • Minder administratieve handelingen (declaratieformulieren), de vergoedingen worden jaarlijks achteraf in een keer betaald.
  • Duidelijke wederzijdse verwachtingen.
  ​​​​​​​Wil je meer informatie over de overeenkomst of deze afsluiten? Neem dan contact met ons op via [email protected] of bel naar (050) 361 67 23.
 • In het derde jaar van de masteropleiding moet een geneeskundestudent een oudste coschap van 20 weken lopen. De stage bestaat uit een rompstage van 14 weken en deelstage van 6 weken. Het is mogelijk een deel of het geheel te faciliteren.


  Wat wij van jou verwachten

  Om ervoor te zorgen dat de oudste coschap doelmatig is, is een goede begeleiding van de oudste coassistent op de werkvloer noodzakelijk. Dagelijkse besprekingen, observatie en gestructureerde feedback maken in ieder geval onderdeel uit van deze begeleiding. De stagebegeleider beoordeelt het oudste coschap tweewekelijks door middel van een klinische beoordeling (KB). Ten aanzien van de professionele ontwikkeling werkt de student tijdens het oudste coschap individueel en zelfstandig. De stagebegeleider treedt op als coach. De student bespreekt zijn vorderingen gedurende de stage met zijn stagebegeleider.


  Wat je van ons mag verwachten

  Een vergoeding, accreditatie voor het opleiden (mits je voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden) en geaccrediteerde docentvaardigheidscursussen. De stage moet dan wel via onze afdeling georganiseerd zijn. Soms organiseert een student deze stage zelf en zijn wij niet op de hoogte gesteld. Als dat zo is kunnen we niet aan bovenstaande voldoen.
Video bekijken Scannen

Introductiecursus en docentvaardigheidscursus

De introductiecursus geeft je informatie en praktische tips voor het opleiden van coassistenten. De kern bestaat uit een korte introductie van de belangrijkste didactische principes. Ook besteden we aandacht aan de doelstellingen van de stage en het oplossen van praktische problemen.
Vanwege deze brede scope van de cursus is deze niet alleen geschikt voor coassistentopleiders huisartsgeneeskunde, maar is deze ook passend voor coassistentopleiders ouderengeneeskunde en coassistentopleiders sociaal geneeskundigen.

Ook als je in de nabije toekomst denkt een coassistent op te leiden is de training mogelijk al wat voor jou.

Data introductiecursussen 2024:
 
 • Maandag 8 april 2024 (Groningen)
 • Woensdag 12 juni 2024 (Online)
 • Maandag 18 november 2024 (Groningen) 

Docentvaardigheidscursus

Elk jaar wordt een docentvaardigheidscursus georganiseerd. Deze wordt zes keer per jaar gegeven, zowel fysiek als online. Tijdens deze cursus is er aandacht voor docentvaardigheden (Teach the Teachers) en is er ruimte om ervaringen met elkaar uit te wisselen en ontwikkelingen binnen het coschap te bespreken.

De docentvaardigheidscursussen zijn bedoeld voor coassistentopleiders die al enige ervaring hebben in het opleiden. Voor 2024 hebben we de volgende onderwerpen geagendeerd:
 • De studentenpopulatie geneeskunde wordt steeds diverser. Niet alleen komt een deel van de studenten uit het buitenland, maar ook binnen Nederland heersen cultuurverschillen. Hoe ga je als opleider om met een student die andere waarden en normen heeft of die heel anders in het leven staat? Tijdens deze training bespreken we culturele verschillen en hoe je hiermee om kan gaan.
 • Tijdens de studie geneeskunde ontwikkelen de studenten zich van scholier tot professionele collega. De ene student doet dit moeiteloos, de ander kost dit aanzienlijk meer energie. Hoe kan je deze laatste groep helpen met die ontwikkeling? Dat is waar we in deze training nader op in zullen gaan. Tevens zullen we ook de studenten behandelen die voor jou als docent moeilijk kunnen zijn (perfectionisme, autisme, stille student, dominantie)
 • De Nederlandse samenleving staat bekend om de open cultuur en het gebrek aan hiërarchie. In de medische wereld, meer in het ziekenhuis dan in de huisartsenpraktijk, heerst vaak nog wel hiërarchie, zeker tussen studenten en opleiders. Dit kent voor- en nadelen. Tijdens deze training gaan we hier verder op in en bespreken we hoe je om kan gaan met verschil in opvattingen omtrent hiërarchie.
 • Tijdens deze cursus staan de leerdoelen en leerbehoeften centraal en leer je hoe je doelen SMART kan formuleren.
Data docentvaardigheidscursussen 2024:
 
 • Maandag 22 april 2024 Diversiteit (Groningen)
 • Maandag 13 mei 2024 Diversiteit (Enschede)
 • Dinsdag 18 juni 2024 Hoe coach je de co tot professional (Online)
 • Maandag 23 september 2024 Hoe coach je de co tot professional (Leeuwarden)
 • Donderdag 10 oktober 2024 Toetsen en beoordelen (Emmen)
 • Maandag 21 oktober 2024  Hoe coach je de co tot professional (Extra - online)
 • Dinsdag 12 november 2024 Grensoverschrijdend gedrag en hiërarchie (Zwolle)
De onderwerpen van de docentvaardigheidstrainingen zullen de komende jaren terugkeren. Geef je dus op voor de dag, locatie en het onderwerp van jouw voorkeur. Mocht je meerdere onderwerpen interessant vinden, dan heb je komende jaren alsnog kans om daar een cursus in te volgen.
 

Praktische informatie

De fysieke cursussen starten om 18.00 uur en eindigen om 21.00 uur. Er wordt voor koffie/thee en broodjes gezorgd. 
De online cursus start om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur.
De cursussen worden gegeven door docenten werkzaam voor de sectie Studentenonderwijs Eerstelijnsgeneeskunde en Langdurige Zorg UMCG. 
 

Accreditatiepunten

De fysieke cursussen zijn geaccrediteerd voor 3 uur/ 3 punten, de online cursus is geaccrediteerd voor 2 uur/ 2 punten. De accreditatiepunten voor het volgen van een docentvaardigheidscursus en introductiecursus worden direct na het volgen van de cursus toegekend.