(Zorg)processen optimaliseren

Simulatie voor inzicht in je proces: waar zitten de knelpunten en hoe kun je ze verbeteren?
Simulatie voor inzicht in je proces: waar zitten de knelpunten en hoe kun je ze verbeteren?
Met simulatie creëren we een situatie of omgeving waarin zorgprofessionals een weergave van hun eigen praktijk ervaren. Zodat je kunt oefenen, leren, evalueren, testen en inzicht krijgen in systemen of menselijk handelen. En dus kun je het ook gebruiken om (zorg)processen onder de loep te nemen met het oog ze te optimaliseren. 

Wanneer zet je simulatie in? 

Of simulatie de oplossing is weten we pas nadat we samen uitgebreid de huidige situatie verkend hebben en een concreet beeld hebben van de gewenste situatie. Een vertrouwelijk en zorgvuldig proces waarin we de vraag ontleden in competenties, systemen en middelen. Dit doen wij vanuit de Safety II gedachte. 
De veiligheidscultuur van de afgelopen 20 jaar, gebouwd op het leren van gemaakte fouten (Safety I) maakt ruimte voor een cultuur gericht op het aanpassingsvermogen en veerkracht (resilience) van professionals. (Safety II). Professionals worden hierin niet langer gezien als bron van fouten maar meer als de bron van oplossingen. 
 

Safety II

Bij Safety II gaat men uit van wat goed gaat in de zorg. Je leert meer van wat dagelijks goed gaat, omdat de schuldvraag dan geen rol speelt. De nadruk ligt dan ook op het vergroten en ondersteunen van het aanpassingsvermogen en de veerkracht van professionals om optimale prestaties te kunnen leveren.

Van intake tot implementatie 

We starten met een intake waarin we het proces en het vraagstuk verkennen: is simulatie een goed middels om in te zetten? Zo ja, dan zetten we samen de volgende stappen:  

  • We bespreken hoe het proces in de praktijk verloopt en identificeren veranderpunten. 
  • We zoeken naar oplossingen die effectief, duurzaam en toepasbaar zijn in de context van de zorgprofessionals en de afdeling. 
  • We kijken naar draagvlak binnen de afdeling en geven advies hoe we de gekozen interventie (scenariotraining, klinische debriefing instrument in de praktijk, etc.) succesvol geïmplementeerd kan worden. 

Tijdens dit proces van verandering blijven we, samen met de opdrachtgever, de gekozen oplossing monitoren en sturen bij waar nodig.  

 Andere mogelijkheden 

Verkenning van een vraagstuk is altijd vrijblijvend. Bij wederzijds belang kijken we ook of we samen kunnen profiteren van het oplossen van dit vraagstuk. Zijn er bijvoorbeeld subsidies beschikbaar of kunnen we hierover publiceren. Inhoudelijk ondersteunen of adviseren kan in ieder geval altijd!

Contact

Wil je nog meer informatie of heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Simulation Center
UMCG