Trainen in teams

Til jezelf en jouw team naar een nog hoger niveau
Til jezelf en jouw team naar een nog hoger niveau
Goed samenwerken in teams is essentieel voor het leveren van optimale zorg en patiëntveiligheid. Onze experts creëren gesimuleerde scenario’s, afgestemd op jouw zorgsetting om teamperformance te trainen en te optimaliseren. We bieden technieken en tools op maat, toepasbaar in jouw praktijk.  

Crew Resource Management (CRM) Training 

Daag jezelf en je team uit in een high-fidelity simulatieomgeving met realistische scenario's. Ontwikkel en onderhoud vaardigheden op het gebied van communicatie, leiderschap, situationeel bewustzijn en besluitvorming in een teambenadering van echte patiëntenzorg. Videobeelden in de debriefing (na het scenario) maken een gedetailleerde analyse mogelijk van sterke punten en verbeterpunten van de teamprestaties. Onze op maat gemaakte programma's verweven praktische simulatie met theoretisch onderwijs om verworven inzichten en tools direct toe te passen in jouwteam. 
Video bekijken Scannen

Trainen ter plekke (in situ) 

Met simulatie in situ kan de betrouwbaarheid en veiligheid op de eigen werkplek worden verbeterd. Met een mobiele simulatie- en feedbackopstelling trainen we teams of afdelingen in hun eigen klinische omgeving. Samen verbeteren en testen we bestaande of nieuwe protocollen, procedures en apparatuur om de efficiëntie en veiligheid te verbeteren waar dat het belangrijkst is.


Train as you fight

Gebruik interprofessionele scenariotraining als spiegel voor je team, procedures of organisatie. Wij testen de grenzen van prestaties door zeldzame of nieuwe klinische situaties te oefenen en teamwerk te evalueren onder realistische omstandigheden. Dit resulteert in nieuwe functionele benaderingen die voldoen aan jouw regelgeving en toepasbaar zijn in de praktijk.  

Bootcamp 

Wil je je team of afdeling voorbereiden op een nieuwe uitdaging zonder tijd te verliezen? Samen met kennisexperts binnen jouw afdeling ontwikkelen we een bootcamp op maat. Deze bootcamp leidt je in een zo kort mogelijke tijd door verschillende stations waar presentaties worden afgewisseld met instructie en oefen stations. Een bootcamp kan bijvoorbeeld eindigen met een scenario waarbij je alles wat je deze dag geleerd hebt moet integreren en toepassen. 

Train de trainer 

Simulatie is een krachtig onderwijs instrument. Wij verzorgen een geaccrediteerde 2-daagse cursus Simulation-based Teaching And Practice (STAP) voor zorgprofessionals die geïnteresseerd zijn in het toepassen van simulatie in hun onderwijs. We behandelen relevante didactische concepten en vaardigheden voor het ontwerpen, uitvoeren en debriefen van simulatie-gebaseerd onderwijs voor teams en individuen. 

Debriefen in de zorgpraktijk 

Debriefen kent vele vormen, afhankelijk van de aanleiding en het doel van de nabespreking. Klinische debriefing is een interprofessionele reflectie op de kwaliteit en veiligheid van zorg, en draagt bij aan de veiligheidscultuur binnen een afdeling. Het bevordert de dialoog tussen zorgprofessionals en is gericht op leren van goede voorbeelden. Wij hebben debriefing tools voor elke professional en voor elke situatie. Kom eens praten! 

Toekomstgericht 

Zorg is altijd in beweging, en simulatie beweegt mee. Wij ontwikkelen evidence-based simulatietechnieken om teams betrouwbaar voor te bereiden op de steeds veranderende realiteit van patiëntenzorg. We werken we samen met vernieuwers om zorgprocessen en werkomgevingen verder te verbeteren. En creëren praktische simulaties en scenario's om de impact van toekomstige zorgoplossingen veilig te onderzoeken.  
 

Contact

Wil je weten wat wij voor jou en je team kunnen betekenen? Neem contact op met onze simulatie-experts en simulatietrainers.

Simulation Center
UMCG