Onderzoek naar simulatie

Samen meer inzicht in de mogelijkheden van simulatie
Samen meer inzicht in de mogelijkheden van simulatie
In het Simulation Center vindt wetenschappelijk onderzoek naar simulatie plaats. We doen dit zelf, samen met professionals die hun eigen vraag hebben en ondersteunen onderzoek vanuit afdelingen of professionals met onze faciliteit.  

Ons eigen onderzoek

Ons eigen onderzoek naar simulatie draait eigenlijk om prestatie. Waarbij we antwoorden proberen te vinden op vragen als: 
  • Kunnen we efficiënter/schaalbaar leren?  
  • Begrijpen we genoeg van factoren die van invloed zijn op performance om erop in te grijpen. Welk effect heeft dat wat gesimuleerd en getraind wordt op het presteren van de deelnemer in zijn zorgpraktijk; van leren naar presteren?  
  • Levert de training daadwerkelijk op wat de bedoeld was? Wordt de zorg er efficiënter en veiliger van?  

Hoe doen we dit? 

Voorbeelden: vergelijkend warenonderzoek tussen VR-simulatoren en traditionele simulatie; onderzoek naar de aard van het verschil tussen debriefing in het onderwijs en op de afdeling. We valideren nieuwe simulatie en debriefinginstrumenten, ook voor gebruik op de afdeling. We bouwen serious games, en voegen elementen van games (gamification) toe aan andere applicaties om ze aantrekkelijker en persoonlijker te maken. 


Wil jij bijdragen? 

We staan open voor studenten en onderzoekers die graag willen ondersteunen bij bestaande projecten. Ook gaan we graag samenwerkingen aan met industrie, onderzoekers, ontwikkelaars. 
 

Samen onderzoeken

Vragen vanuit de zorgpraktijk over prestatie en de mogelijke rol van simulatie leiden meestal tot gedeelde interesse. Wij willen graag een zo hoog mogelijk rendement halen met onze trainingsinstrumenten, een eindgebruiker wil meetbare impact maken.  

Een voorbeeld: we zijn steeds meer betrokken bij regionale en landelijke vraagstukken over de schaalbaarheid en efficiëntie van praktijkonderwijs. De opleidingsdruk op de afdeling moet omlaag, de vraag naar personeel stijgt. Simulatie kan een oplossing zijn, maar moet wel ingepast worden in het opleidingparadigma. 


Hoe gaat dit in zijn werk? 

Samen optrekken in onderzoek start met een intakegesprek waarin we de vraag en de gewenste samenwerking verkennen. Welke ondersteuning en advies kunnen we bieden en zijn er kansen voor gezamenlijk onderzoek? Op basis van een onderzoeksprotocol proberen we inzichtelijk te maken wat de concrete doelen en benodigdheden voor de simulatie zijn:  
  • Wat is er nodig voor de gewenste simulatie? 
  • Welk gedrag hoop je te kunnen zien?  
  • Welk onderdeel van de menselijke fysiologie/anatomie staat centraal? 

Onderzoek(ers) verbinden

In onze faciliteit komt onderzoek en onderzoekers samen. Door onderzoekers, ontwikkelaars, beleidsmakers en trainers actief aan elkaar te verbinden versterken wij dat samenkomen. We doen dat door samen naar congressen en te gaan of door demo's te organiseren rondom nieuwe technologie. Zo werken we samen met regionale netwerken als Zorg voor het Noorden, wetenschappelijke verenigingen, ambulancediensten en landelijke netwerken als DUTCH en de Dutch Society for Simulation in Healthcare (DSSH).  

Contact

Overweeg je om onderzoek te doen naar simulatie of wil je bijdragen aan ons onderzoek? Laurens gaat graag met je in gesprek.

Simulation Center
UMCG