Roelie Sitepu-Clevering

Consulent en trainer simulatieonderwijs
Consulent en trainer simulatieonderwijs

Hier komt de kader title

"Wanneer een training voldoet aan de doelen en verwachtingen van de deelnemers en ze vervolgens enthousiast het geleerde in hun eigen zorgpraktijk brengen, is mijn dag geslaagd! "

Als consulent en trainer ben ik betrokken bij diverse simulatietrainingen; van reanimatietrainingen tot interprofessionele teamtrainingen. Ik geef de trainingen, maar ondersteun ook andere zorgprofessionals  deze trainingen zelf te organiseren en verzorgen. Mijn achtergrond als IC-verpleegkundige helpt mij om me goed te kunnen verplaatsen in de dagelijkse zorgpraktijk van deelnemers. Het omzetten van een (scholings)vraag in een passende training of werkbare oplossing geeft mij veel voldoening.  

Contact

Simulation Center
UMCG