UCP online bijeenkomst voor verwijzers GGZ

Periode:
Soort cursus:
Cursus

Meer informatie over het thema van deze bijeenkomst volgt.

 • Doelgroep

  Behandelaars sGGZ en bGGZ uit de Onderwijs- en Opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland

 • Programma

  Meer informatie over het programma volgt.

  Locatie
  De nascholing vindt online plaats. 

  Toetsing

  In verband met de accreditatie-eisen vanuit de NVvP wordt er voorafgaand aan de nascholing per mail een link gestuurd naar een vragenformulier, die u als deelnemer tijdens de nascholing dient te beantwoorden en te versturen. Daarnaast ontvangt u na afloop van de nascholing per e-mail een link naar een toets, die u als deelnemer dient te halen voor accreditatietoekenning. De toets zal als behaald worden aangemerkt indien 70% van de antwoorden correct gegeven wordt.

  Accreditatie

  Accreditatie van het programma wordt aangevraagd bij: NVvP, FGzPt en VSR.

  Organisatie

  Centrum Bij- en Nascholing van het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden UMCG in samenwerking met het Universitair Centrum Psychiatrie UMCG

 • Kosten

  De deelnamekosten worden gefinancierd door het UCP. Inschrijven is wel noodzakelijk.

  Inschrijving

  Inschrijving is nog niet mogelijk. Heeft u interesse in deelname? Stuur dan een e-mail naar: [email protected], dan informeren wij u zodra u zich kunt inschrijven.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Centrum Bij- en Nascholing
  (t) 050 – 3611402 (e) [email protected]