Intensive care Neonatologieverpleegkunde

Datum:
MEERDERE STARTMOMENTEN
Soort cursus:
Vervolgopleiding

Samen met zorg- en opleidingsinstellingen vernieuwt CZO Flex Level de CZO-erkende opleidingen voor (vervolg-) opleidingen voor gespecialiseerd verpleegkundige en medisch ondersteunende zorgprofessionals. Deze opleidingen worden ondergebracht in een samenhangend én flexibel stelsel. Opleidingen en leerroutes zijn straks gebaseerd op EPA’s en worden flexibel en vernieuwend ingericht. Op dit moment zetten we alle opleidingen uit het cluster Moeder en Kind om naar leereenheden die samen verschillende leerroutes vormen. Hierbij gaan we uit van leerroutes die uit zowel kern als functie overstijgende EPA’s bestaan, die vooralsnog leiden tot het specifieke diploma Intensive Care Neonatologieverpleegkunde.

 • Doelgroep

  Deze scholing is gericht op de (kinder)verpleegkundige, die werkzaam is op de Intensive Care Neonatologie en dient als basis voor het verwerven van de benodigde competenties om te functioneren als ICN verpleegkundige.

  Doel

  Na afloop van de opleiding ben je bekwaam verklaard voor de Kern en Functie Overstijgende EPA’s zoals door het College Zorg Opleidingen (CZO) vastgelegd.

  Duur

  De theorie wordt in 10 maanden aangeboden. Het afronden van de opleiding is afhankelijk van het moment waarop de deelnemer bekwaam verklaard wordt voor alle betreffende EPA’s in de praktijk.

 • Programma

  De kennis die binnen de opleiding wordt aangeboden is op basis van de vastgestelde theorie per EPA. Meer informatie over de EPA's Intensive care Neonatologieverpleegkundige vind je hier.

  Tijdens de opleiding worden de kern EPA's aangeboden die leiden tot het diploma Intensive Care Neonatologieverpleegkunde. Voor de specifieke EPA's moet apart worden ingeschreven.

  EPA's ICN
  MK-FO-1 KERN
  MK-FO-2 KERN
  MK-FO-3 KERN
  MK-HC-IC-N-1 KERN
  MK-HC-IC-N-2 KERN
  MK-HC-IC-N-3 KERN
  MK-IC-N-1 KERN
  MK-IC-N-2 KERN

  Locatie
  Onderwijscentrum UMCG

  Toetsing

  De toetsing binnen de opleiding is formatief van aard.

  Accreditatie

  Deze opleiding is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V. Het aantal accreditatiepunten vind je in het online register.

  Erkenning

  De theoretische component van deze opleiding is erkend door het College Zorg Opleidingen (CZO).

 • Toelating

  - Je bent werkzaam op een afdeling Intensive Care Neonatologie en hebt een dienstverband van minimaal 24 uur/week.
  - Je beheerst de eindtermen van de vervolgopleiding Kinderverpleegkunde tot het niveau ‘doet’ op een voor jouw setting relevant (deel)terrein van de kinderverpleegkundige.

  Kosten

  Deelname aan deze opleiding kost € 7.750,- per persoon.

  Inschrijving

  Om personeelsbeleid en opleidingscapaciteit op elkaar af te stemmen maken we gebruik van een reserveringssysteem. Wil je een plek reserveren? Stuur dan een e-mail naar [email protected]. Je ontvangt na afstemming een link om je in te schrijven.
  Deelname is aan een minimum en maximum (16) aantal gebonden, inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  School of Nursing & Health | Onderwijsadministratie Zorgopleidingen
  (t) 050 - 36 17013 (e) [email protected]

  Inhoudelijke vragen
  Marjon Houwerzijl, opleidingsmanager Moeder & Kind opleidingen
  (e) [email protected]

  Meer informatie over de leerroutes Moeder & Kind