3-daagse Masterclass Gerodontologie

'Geriatrische tandheelkunde in een notendop'
'Geriatrische tandheelkunde in een notendop'
Periode:
T/M
Soort cursus:
Masterclass

Binnen de gezondheidszorg vinden grote veranderingen plaats. Door de vergrijzing komen er steeds meer ouderen en deze ouderen worden steeds ouder, veelal met een eigen dentitie. In het belang van ouderen zelf maar ook om de zorg in zorginstellingen beheersbaar te houden is het overheidsbeleid er op gericht om zorgafhankelijke kwetsbare oudere zo lang als mogelijk thuis te blijven verzorgen, daarbij ondersteund door (semi-) professionele hulp, familie en mantelzorgers.

Ook mondzorg voor deze groep valt daarmee onder de eerste lijn. Om zorg te kunnen verlenen aan kwetsbare ouderen is kennis nodig die vakverbreding vraagt. Kennis over ouderdomsziekten, hoe om te gaan met dementie, polyfarmacie etc. 

De Masterclass gerodontologie is daarom ontworpen en heeft tot doel ervaren tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici die mondzorg verlenen aan kwetsbare ouderen dan wel interesse hebben om deze zorg in de nabije toekomst te verlenen meer kennis te geven over de geriatrie.   

 • Doelgroep

  tandarts, mondhygiënist, tandprothetici.

  Doel

  In de 3-daagse Masterclass gerodontologie zal op diverse thema’s die gerelateerd zijn aan de gerodontologie worden ingegaan. Aan bod komen niet alleen diagnostiek en behandeling van veel voorkomende problemen in de mond van (kwetsbare) ouderen, maar vooral ook veel vakoverstijgende zaken zoals neurodegeneratieve aandoeningen (dementie, parkinson, CVA), ethische dilemma's, wet en regelgeving, medicatie, samenwerken in de zorg, het werk van geriatrische artsen, sedatie, richtlijnen en veel andere zaken.  

  Duur

  3 dagen.

 • Programma

  De onderwerpen van de Masterclass zijn zeer gevarieerd en zijn steeds gekoppeld aan de mondzorg voor kwetsbare ouderen. Naast inhoudelijke verdieping zal ook steeds de koppeling worden gemaakt met praktische zorg en behandeling, zowel in de algemene praktijk als in het verpleeghuis, van deze groep patiënten.  Dit is bewust gekozen omdat in de gerodontologiesamenwerking met andere disciplines noodzakelijk is. We zijn de diverse inhoudsdeskundigen die met groot enthousiasme voordrachten verzorgen voor deze Masterclass veel dank verschuldigd. Dankzij hun inbreng kunnen we u dit inhoudelijk gevarieerde programma aanbieden. 

  Dag 1

  • welkom & kennismaking;
  • geriatrische tandheelkunde; inleiding masterclas;
  • wat is geriatrische zorg? Wat is kwetsbaarheid? Hoe zit de geriatrische medische wereld in elkaar?;
  • dementie, CVA & Parkinson;
  • casuïstiek;
  • discussie.

  Dag 2

  • mondzorg op locatie thuis en in verpleeghuis. Kimo & verenso richtlijn;
  • trombosedienst, bloed en anti coagulantia;
  • bloederige ingrepen bij ouderen;
  • sedatie en narcose bij ouderen;
  • droge mond; interactie van medicatie op de mondgezondheid; 
  • casuïstiek;
  • discussie;
  • diner.

  Dag 3

  • implantologie bij ouderen; verleden heden toekomst;
  • parodontale problemen en radices relicta; wanneer wel of niet extraheren?; 
  • casuïstiek;
  • workshop 1: Omgaan met dementie; 
  • workshop 2: Ethische aspecten wet zorg en dwang; 
  • afsluiting en borrel.

  Docent

  Prof. dr. Anita Visser. Zij is hoogleraar gerodontologie bij het Universtitair Medisch Centrum Groningen en Radboud Universitair Medisch Centrum.

  Sprekers

  • Gert Jan van der Putten
  • Jeroen de Vries
  • Margriet Piersma
  • dr. Baucke van Minnen
  • dr. Clemens Barends
  • prof. dr. Arjan Vissink
  • prof. dr. Gerry Raghoebar
  • Menke de Smit
  • Ina Holtrop
  • Wicher van der Breemen
  • Enne Feenstra

  Accreditatie

  Voor deze masterclass zijn KRT/KRM punten aangevraagd.

 • Kosten

  € 1.695,-

  Inschrijving

  Deelname aan deze masterclass is aan een maximum aantal van 30 deelnemers gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.