Interprofessioneel leren

Leren over elkaars vak en cultuur
Leren over elkaars vak en cultuur
De patiëntenzorg wordt steeds complexer en kan niet langer door één professional gedaan worden. Meer dan ooit ligt de regie ook bij de patiënt. Voor passende zorg moeten we dus samen met en rondom de patiënt werken. Jong geleerd, oud gedaan, onze studenten leren samenwerken in de keten binnen en buiten UMCG.

Wat is interprofessioneel opleiden?

Studenten van verschillende opleidingen die met, van en over elkaar leren. Want om echt goed samen te kunnen werken, moet je weten:
  • wie jij bent en wie de ander is;
  • hoe je je tot elkaar verhoudt en wat ieders plek in het zorglandschap is;
  • hoe de zorg voor een patiënt georganiseerd is.
In onderstaande video krijg je uitgebreid uitleg over wat interprofessioneel samenwerken en opleiden is:
  
Video bekijken Scannen

Samen in opleiding bij Obstetrie en Gynaecologie

In het UMCG zijn we gestart met een interprofessionele leerunit op de kraamverpleegafdeling van Obstetrie en Gynaecologie. Verpleegkundigen en verloskundigen in opleiding en coassistenten, werken elke week in wisselende duo's samen. Zo leren ze elkaars vak en elkaar beter kennen. Ze bedenken hier echt samen het beleid voor en met de patiënt. Met hun gezamenlijke kennis en korte lijntjes, laten ze de zorg in en buiten het ziekenhuis soepel verlopen.

 In onderstaande video vertellen ze daarover:
Video bekijken Scannen

Hoe bevalt de interprofessionele leerunit?

Wie heeft nog te maken met maar één dokter, verpleegkundige of andere zorgprofessional? In het UMCG lopen verpleegkundigen en verloskundigen in opleiding en coassistenten, op de verpleegafdeling van Verloskunde nu echt samen stage.

In onze podcast UMGesprekken vertellen ze daarover:

Meer weten?

Héleen Helmholt, regieverpleegkundige en praktijkopleider, en Marco Versluis, gynaecoloog en Leading Academic Teacher en kwartiermaker interprofessioneel onderwijs, vertellen je graag meer over de interprofessionele leerunit op K3VA.

Heleen Helmholt
Regieverpleegkundige en coördinator IPE- unit

Marco Versluis
gynaecoloog en Leading Academic Teacher en kwartiermaker interprofessioneel onderwijs