Interprofessioneel leren

Leren over elkaars vak en cultuur
Leren over elkaars vak en cultuur
De patiëntenzorg wordt steeds complexer en kan niet langer door één professional gedaan worden. Meer dan ooit ligt de regie ook bij de patiënt. Voor passende zorg moeten we dus samen met en rondom de patiënt werken. Jong geleerd, oud gedaan, onze studenten leren samenwerken in de keten binnen en buiten UMCG.

Wat is interprofessioneel opleiden?

Studenten van verschillende opleidingen die met, van en over elkaar leren. Want om echt goed samen te kunnen werken, moet je weten:
  • wie jij bent en wie de ander is
  • hoe je je tot elkaar verhoudt en wat ieders plek in het zorglandschap is
  • hoe de zorg voor een patiënt georganiseerd is.
Video bekijken Scannen

Samen in opleiding bij Obstetrie en Gynaecologie

In het UMCG zijn we gestart met een interprofessionele leerunit op de kraamverpleegafdeling van Obstetrie en Gynaecologie. Verpleegkundigen en verloskundigen in opleiding en coassistenten, werken elke week in wisselende duo's samen. Zo leren ze elkaars vak en elkaar beter kennen. Ze bedenken hier echt samen het beleid voor en met de patiënt. Met hun gezamenlijke kennis en korte lijntjes, laten ze de zorg in en buiten het ziekenhuis soepel verlopen. 
Video bekijken Scannen

Meer weten?

Héleen Helmholt is de centrale spil in de interprofessionele leerunit op K3VA en vertelt je er graag alles over.

Héleen Helmholt
Regieverpleegkundige