Stageopleider worden

Een goede samenwerking met huisartsen is voor jou als arts op de spoedeisende hulp, in het verpleeghuis of in de GGZ van groot belang. De Huisartsopleiding UMCG nodigt je dan ook van harte uit om een bijdrage te leveren aan de opleiding van nieuwe huisartsen.

Naast kennis en ervaring opdoen in de huisartsenpraktijk is de samenwerking met andere zorgverleners en kennis hierover ook belangrijk voor elke aios. In het tweede jaar van de opleiding loopt de aios daarom stage in ziekenhuizen, verpleeghuizen en in de geestelijke gezondheidszorg. 

De aios verwerft inzicht in de verwijsmogelijkheden naar en -methoden van de tweede lijn. De toekomstige huisarts vergroot ook zijn of haar medische kennis en vaardigheden van specifieke ziektebeelden door het zien van veel patiënten met diverse aandoeningen. 
 • De aios kijkt met je mee en ziet en behandelt samen met jou de patiënten. Je bent zowel coach als leermeester en trainer. Een deel van de praktijkbegeleiding mag je overigens delegeren naar collega’s op de werkvloer. Als stageopleider doe jij wel altijd het kennismakingsgesprek, het voortgangsgesprek halverwege de stage en het eindgesprek.

  Voor jou als stageopleider zijn er een aantal terugkomdagen. Het doel hierbij is dat je inzicht in en binding krijgt met de Huisartsopleiding UMCG, zodat het de samenwerking vergemakkelijkt en verbetert. We bieden je een speciaal scholingsprogramma aan zodat je je kan ontwikkelen als opleider.
   

  Opleidershandboek

  In het Opleidershandboek staat voor huisarts- en stageopleiders alle informatie over het opleiden van aios.
   
 • Er zijn een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen om een aios van de Huisartsopleiding UMCG te mogen opleiden: 
  ​​​​​​​
  • Je bent erkend door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) als opleider. 
  • Je instelling is ook RGS-erkend. 
  • Je hebt een door de Huisartsopleiding UMCG goedgekeurd leerwerkplan. 
  • Je volgt de Teach the Teacher-cursussen van het Wenckebach Instituut of hebt die al gevolgd.
  Meer informatie over de erkenning en voorwaarden vind je bij de RGS en in hoofdstuk C van het kaderbesluit CHVG. 

Opleidershandboek

In het Opleidershandboek staat voor huisarts- en stageopleiders alle informatie over het opleiden van aios.

Contact

Wil je meer informatie? We vertellen je graag meer over de opleiding en mogelijkheden. Stuur een mail of bel.