Gezocht: (praktijk)opleiders cluster Moeder Kindzorg

Voor de werkgroepen (per leerroute/opleiding) zijn we op zoek naar opleiders uit het cluster Moeder Kindzorg die ervaring hebben met het EPA-gericht opleiden en mee willen doen in de (door)ontwikkeling van deze leerroutes/opleidingen
Het gaat om praktijk- en theorieopleiders van Kinderverpleegkunde, Obstetrie, HC-IC kind, HC-IC neonatologie en Kinderoncologie die ervaring hebben met het EPA-gericht opleiden en mee willen doen in de (door) ontwikkeling van deze leerroutes/opleidingen. Ook een functie overstijgende (FO) werkgroep wordt ingericht.

De gevraagde tijdsinvestering voor deelname aan een werkgroep:
 
  • twee online bijeenkomsten van 1,5 uur,
  • één fysieke bijeenkomst van 6 uur in september of oktober en
  • max 2 uur ‘huiswerk’.
De fysieke bijeenkomsten worden in Utrecht gehouden:
 
  • 19 september Functieoverstijgende werkgroep
  • 26 september Kinderverpleegkunde,
  • 2 oktober Obstetrie,
  • 9 oktboer: HCK-IC Kind,
  • 16 oktober HC-IC Neonatologie,
  • 6 oktober Kinderoncologie
Ben jij geïnteresseerd? Stuur dan voor 15 juli een mail naar [email protected]
Vermeld daarbij je naam, de organisatie, je functie, de afdeling waar je werkzaam bent en de voorkeur leerroute/ opleiding waarvoor je je aanmeldt.

Wij voor een evenwichtige samenstelling van de werkgroepen vanuit zorgorganisaties en theorie-instellingen, waarbij we rekening houden met een maximum aantal deelnemers per werkgroep. Daarom ontvang je na 1 juli bericht of je bent ingedeeld en voor welke werkgroep.

Contact

Wil je meer weten of heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.

EPA Expertisecentrum