EPA-expertisecentrum

Van Flex Level naar Next Level
Van Flex Level naar Next Level
Eind 2022 is het landelijke programma CZO Flex Level beëindigd. Het moment voor een nieuw, landelijk en zorgbreed expertisecentrum dat zich blijvend richt op ontwikkeling, evaluatie, innovatie, onderwijs en onderzoek van EPA’s  (Entrusted Professional Activities). 

CZO flex level naar next level

Landelijk en zorgbreed 

Uniformiteit is voorwaardelijk voor flexibel opleiden, vandaar dat ons centrum niet alleen landelijk maar ook zorgbreed werkt. In het centrum borgen we de EPA-expertise die in het programma CZO Flex Level is opgebouwd. En werken we samen met het CZO door aan de samenhang, flexibilisering en vernieuwing van de alle CZO-erkende opleidingen en leerroutes. Zodat het CZO-stelsel aan blijft sluiten op het veranderende zorglandschap. 

Beheer, ontwikkeling, innovatie en kennisdeling

Het EPA-expertisecentrum heeft een drieledige opdracht: 
  • Beheer en ontwikkeling van het samenhangend CZO-opleidingsstelsel gebaseerd op EPA’s. Op aangeven van het CZO evalueren en actualiseren we bestaande EPA’s, ontwikkelen en consulteren bij de inhoudelijke validatie van nieuwe EPA’s en ontwikkelen toetsinstrumenten. Daarnaast adviseren we CZO, branches, theorieopleiders en beroepsverenigingen over (nieuwe) EPA’s. Het CZO is verantwoordelijk voor de procesmatige validatie en het beheer van EPA’s. Ook stellen zij de kaders voor en houden toezicht op de opleidingen zelf. De EPA-bibliotheek en registratie van EPA’s vallen dan ook onder hun verantwoordelijkheid. 
  • Stimuleren van innovaties en onderzoek rondom EPA-gericht opleiden. We stellen bruikbare en actuele informatie uit betrouwbare bronnen landelijk beschikbaar, publiceren wetenschappelijke artikelen en stimuleren en  faciliteren innovatie en onderzoek.
  • Delen van kennis en ervaringen rondom EPA-gericht opleiden. We verbinden mensen en delen kennis via ons landelijk leernetwerk en Kennisnet, we houden professionals op de hoogte van de nieuwste inzichten en de laatste ontwikkelingen. En praktijk- en theorieopleiders kunnen bij ons terecht voor permanente professionalisering rondom EPA-gericht opleiden. Hiervoor vormen we het landelijk leernetwerk.

Landelijk leernetwerk

Tijdens CZO Flex Level hebben projectleiders en opleiders veel kennis en ervaringen gedeeld. Daar gaan we mee door. Samen met praktijk- en theorieopleiders en de projectleiders flexibel EPA-gericht opleiden in de zorgorganisaties en opleidingsinstellingen. Zij zijn tenslotte in de voorhoede betrokken bij het EPA-gericht opleiden. Voor deze doelgroep organiseert het EPA-expertisecentrum daarom online bijeenkomsten.

Lees meer over landelijk leernetwerk van EPA Expertisecentrum >>

Het Kernteam: wie zijn wij?

Het EPA-expertisecentrum staat onder leiding van Triny van der Ploeg en startte medio februari  2023 op met hulp van een kernteam. Het kernteam zorgt vooral voor een continue betrokkenheid en commitment van zorgprofessionals, werkgevers, opleidingsinstellingen en onderzoekers. Bij het (door)ontwikkelen, evalueren, bijstellen en valideren van EPA’s werken we in werk- en klankbordgroepen waarbij zorgorganisaties leidend zijn en theorieaanbieders ondersteunend. Het kernteam wordt gevormd door: 
  • Triny van der Ploeg | hoofd EPA-expertisecentrum (UMCG) 
  • Sandra Slaa | onderwijskundige, Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden (UMCG) 
  • Dominique Verdaasdonk | onderwijskundige 
  • Marieke van der Horst | onderwijskundige 
  • Mariet Buddingh | beleidsadviseur 
Dominique, Marieke en Mariet waren ook in het programma CZO Flex Level betrokken bij EPA-ontwikkeling. Samen zorgen we ervoor dat de opgebouwde expertise, ervaring en kennis wordt geborgd en verder verspreid. Het kernteam wordt ondersteund door Belinda Leeuwenhage (NVZ), ook eerder betrokken bij CZO Flex Level. 

Contact

Wil je meer informatie over het EPA-expertisecentrum of heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.

EPA Expertisecentrum