EPA-expertisecentrum

Van Flex Level naar Next Level
Van Flex Level naar Next Level
Eind 2022 is het landelijke programma CZO Flex Level beëindigd. Hét moment voor een nieuw, landelijk en zorgbreed expertisecentrum dat zich blijvend richt op ontwikkeling, evaluatie, innovatie, onderwijs en onderzoek van EPA’s  (Entrusted Professional Activities). 

CZO Flex Level naar 'next level'

Landelijk en zorgbreed 

Uniformiteit is voorwaardelijk voor flexibel opleiden, vandaar dat ons centrum niet alleen landelijk maar ook zorgbreed werkt. In het centrum borgen we de EPA-expertise die in het programma CZO Flex Level is opgebouwd. En werken we samen met het CZO door aan de samenhang, flexibilisering en vernieuwing van de alle CZO-erkende opleidingen en leerroutes. Zodat het CZO-stelsel aan blijft sluiten op het veranderende zorglandschap. 

 

Beheer, innovatie en kennisdeling

Het Kernteam: wie zijn wij?

Het EPA-expertisecentrum staat onder leiding van Triny van der Ploeg en startte medio februari 2023 op met hulp van een kernteam. Het kernteam zorgt vooral voor een continue betrokkenheid en commitment van zorgprofessionals, werkgevers, opleidingsinstellingen en onderzoekers. Bij het (door)ontwikkelen, evalueren, bijstellen en valideren van EPA’s werken we in werk- en klankbordgroepen waarbij zorgorganisaties leidend zijn en theorieaanbieders ondersteunend. Het kernteam wordt gevormd door:
 
  • Triny van der Ploeg | hoofd EPA-expertisecentrum (UMCG) 
  • Sandra Slaa | onderwijskundige, Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden (UMCG) 
  • Marina Wildeboer | EPA-expert 
  • Ria Opschoor | EPA-expert 
  • Mariet Buddingh | beleidsadviseur 
Dominique, Marieke en Mariet waren ook in het programma CZO Flex Level betrokken bij EPA-ontwikkeling. Samen zorgen we ervoor dat de opgebouwde expertise, ervaring en kennis wordt geborgd en verder verspreid. Het kernteam wordt ondersteund door Belinda Leeuwenhage (NVZ), ook eerder betrokken bij CZO Flex Level. 

Contact

Wil je meer informatie over het EPA-expertisecentrum of heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.

EPA Expertisecentrum