Even voorstellen: Marina Wildeboer en Ria Opschoor

Het EPA-expertisecentrum startte een jaar geleden op met in het kernteam de EPA-experts Mariet Buddingh, Marieke van der Horst en Dominique Verdaasdonk. Alle drie waren zij in het programma CZO Flex Level betrokken bij EPA-ontwikkeling. Per 1 maart zijn Mariet en Marieke geen onderdeel meer van het kernteam van het EEC. Zij maken –tot de zomervakantie– de al lopende EPA-ontwikkel/validatietrajecten af. De nieuwe EPA-experts stellen zich graag even voor.
Marina Wildeboer en Ria van Opschoor zijn de nieuwe EPA-experts die vanaf 1 maart het kernteam komen versterken. Zij volgden vorig najaar de workshop EPA-expert met als doel een rol te gaan vervullen in toekomstige (door) ontwikkeltrajecten.

Marina Wildeboer

Mijn achtergrond ligt in de zorg waarbij ik lange tijd werkzaam ben geweest op de IC Neonatologie. Daar is mijn passie voor het onderwijs ontstaan. Ik werk als regiedocent, opleider en onderwijsontwikkelaar van het EPA gericht opleiden binnen het cluster Moeder&Kind. Met de komst van de EPA’s heb ik geparticipeerd bij de opstart van de EPA’s  binnen het cluster Moeder& kind. Vanuit daar heb ik de rol als netwerktrainer vervult binnen het CZO Flex level en hierbij de EPA’s helpen uitdragen binnen de zorginstellingen. Nu mag ik een mooie rol vervullen binnen het EPA-Expertisecentrum met de doorontwikkeling van de EPA’s en hiermee ook over de clusters heen kijken. Ik hoop hierin mijn ervaring en bijdrage te kunnen leveren en daarnaast samenwerking en verbinding te creëren met de zorginstellingen want de EPA’s zijn tenslotte van de zorgpraktijk! Hier kijk ik dan ook naar uit!

Ria Opschoor

Vanuit mijn rol als praktijkopleider en operatieassistent heb ik onder anderen de EPA’s geïntroduceerd op het OKC van het Máxima Medisch Centrum Eindhoven/Veldhoven. Ook vanuit die rol heb ik me destijds aangemeld voor de werkgroep EEC om een bijdrage te kunnen leveren aan de doorontwikkeling. Het is een landelijk project waarbij per beroepsgroep eigen verbetervoorstellen worden geformuleerd waarbij tot nu toe iedere ronde weer blijkt hoeveel we van elkaar kunnen leren, zowel op inhoud als op proces. Lang verhaal kort: een mooie zinvolle uitdaging!

Contact

Wil je meer weten of heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.

EPA Expertisecentrum