Twee UMCG medewerkers bekijken een computeranimatie op een monitor

Over ons Nascholing CTM

Het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) is onderdeel van het UMCG. Het CTM verzorgt de opleidingen tot tandarts (Rijksuniversiteit Groningen) en mondhygiënist (Hanzehogeschool). Het CTM wil onderwijs, zorg en onderzoek bieden aan studenten, professionals en patiënten op het hoogste niveau. 

Hoogwaardige studeer- en werkomgeving

Dit vraagt enerzijds om hoog gekwalificeerde docenten en anderzijds om het bieden van een hoogwaardige studeer- en werkomgeving. Onderwijs, patiëntenzorg en onderzoek zijn daarvoor onontbeerlijk en worden vanuit het CTM gecoördineerd waardoor een efficiënt en kwalitatief hoogstaand opleidingsklimaat voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde in Noord-Nederland ontstaat.

Al 20 jaar onderwijs voor bij- en nascholingen

Al 20 jaar worden er naast onderwijs voor studenten ook bij- en nascholingen voor professionals georganiseerd door het CTM. Sinds 2018 is het programma, gericht op het gehele tandheelkundig behandelteam, vernieuwd en uitgebreid.

De (mond)gezondheidszorg is voortdurend in ontwikkeling. Nascholing CTM zit dicht op het vuur en volgt de laatste ontwikkelingen in de markt.

Interdisciplinaire benadering

Binnen de mondzorg zijn de tandarts en de mondhygiënist dé zorgverleners in de eerste lijn met ieder hun specifieke competenties en profielen. De interprofessionele samenwerking in het werkveld maakt dat de voorkeur binnen het CTM uitgaat naar het gezamenlijk opleiden van deze beroepsgroepen. Ook komt dit regelmatig terug in het aanbod van bij- en nascholing. Waar mogelijk wordt geprobeerd om een cursus aan te bieden aan meerdere doelgroepen tegelijk om zo te samenwerking te bevorderen.

Contact

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op

Nascholing
CTM