Studie Geneeskunde

Coschappen en stages
Coschappen en stages
Tijdens de studie Geneeskunde kom je op verschillende momenten in aanraking met de praktijk. Het UMCG is voor studenten Geneeskunde in Groningen een logische plek om stages en coschappen te doen. Prima voorzieningen en een goede oriëntatie op een eventuele loopbaan in het UMCG.

 

Coschappen

Het junior coschap (eerste masterjaar) bestaat uit vier maal vijf weken klinisch trainingscentrum en vijf weken kliniek. In het trainingscentrum leer je klinische vaardigheden en in de kliniek leer je de kennis toepassen in de praktijk. In de junior coschappen staat consultvoering centraal.

Tijdens de senior coschappen (tweede masterjaar) ga je aan de slag met die kennis en vaardigheden en doorloop je tien stages van elk vier weken. Vergeleken met de junior co-schappen heb je meer mogelijkheden om zelfstandig onder supervisie van een arts te werken. In het UMCG worden geen volledige senior coschappen gelopen. Het UMCG biedt alle coassistenten van de RuG een beperkt aantal specialistische stages zoals de stage Klinische Genetica.

Oudste coschap en stage Wetenschap

Het derde jaar van de master is het jaar van de differentiatie en bestaat uit twee stages. De Oudste coschap duurt twintig weken en richt zich geheel op de professionele ontwikkeling tot basisarts.

Tijdens de stage Wetenschap verdiep je je in een zelf gekozen aspect van de geneeskundige wetenschap. Je verricht wetenschappelijk onderzoek op dat gebied en schrijft hier een verslag over. Dat verslag moet voldoen aan wetenschappelijke eisen.

Je kunt eventueel de stage Wetenschap en de Oudste coschap aan elkaar koppelen. Zo werk je een heel jaar in dezelfde werkomgeving aan wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg. 

Meer weten?

Neem gerust contact op met Studentenbureau UMCG.​​​​​​​