Recovery verpleegkunde - Cluster Acute Zorgopleidingen

Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Vervolgopleiding

De opleiding Recoveryverpleegkunde maakt deel uit van het cluster Acute zorgopleidingen. Centraal voor de recovery verpleegkundige staat de zorg voor de patiënt die net is geopereerd. Het kan hierbij gaan om een patiënt na een kleine operatie maar met een zeer belastende voorgeschiedenis of om een patiënt na een grote operatie die verder min of meer gezond is. Van de recovery verpleegkundige wordt verwacht dat hij de meest uiteenlopende patiëntencategorieën (volgens de ASA-classificatie) gedurende korte tijd adequate specialistische zorg kan verlenen. De zorg is gericht op het stabiliseren van de vitale functies, waarna de patiënt overgedragen kan worden aan de verpleegafdeling.

 • Doelgroep

  Je bent verpleegkundige op een Recovery-afdeling.

  Duur

  De opleiding duurt vijftien maanden. 

 • Programma

  Deze acute zorg vervolgopleiding bestaat uit een theorie- en praktijkdeel. Het theoriedeel wordt verzorgd door het Wenckebach Instituut van het UMCG en bestaat uit twee lesdagen per maand. Het ziekenhuis waar je werkzaam bent is verantwoordelijk voor het praktijkdeel van je opleiding.

  De vervolgopleiding bestaat uit vier modules:

  • Vakinhoudelijk handelen 1 (VH1, generiek voor alle AZ opleidingen)
  • Communicatie en samenwerking (CS, generiek voor alle AZ opleidingen)
  • Vakinhoudelijk handelen 2 (VH2, specifiek voor de specifieke studierichting)
  • Kwaliteitszorg (KZ, generiek voor alle AZ opleidingen)

  Je kunt een vrijstelling verkrijgen voor een theoretisch onderdeel van de opleiding. Wanneer je hiervoor in aanmerking komt en hoe je vrijstelling aanvraagt lees je bij Beleid rondom vrijstelling.

  Locatie
  Onderwijscentrum UMCG
  Wenckebach Skills Center UMCG

  Toetsing

  Module VH1 en VH2 kennen een aantal theorietoetsen. Eenmaal in de opleiding wordt een Proeve van Bekwaamheid afgenomen in de eigen werksetting. Daarnaast worden ook andere toetsvormen gehanteerd, waaronder beoordelingen op je werkplek.

  Accreditatie

  De volledige opleiding is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Het aantal accreditatiepunten vind je in het online Kwaliteitsregister.

  Erkenning

  Voor deze vervolgopleiding kan door je werkgever een CZO erkenning worden aangevraagd. Informatie over een CZO erkenning en de regelingen van de CZO vind je op www.czo.nl.

 • Toelating

  Je bent werkzaam op een Recovery afdeling. Afhankelijk van je vooropleiding kunnen er vrijstellingen worden verleend. Denk je in aanmerking te komen voor vrijstelling? Neem dan eerst contact op met de opleidingscoördinator IC, dhr. D. Dijkstra.

  Kosten

  Deelname aan de volledige opleiding kost € 5.500,-. Voor UMCG-medewerkers geldt dat deelnamekosten ad € 5.500,- gefinancierd worden uit het Algemeen Opleidingsbudget (AOB).

  Inschrijving

  Inschrijving is nog niet mogelijk. Heb je interesse in deelname? Gebruik dan de knop 'Op de hoogte blijven', dan informeren wij je zodra je je kunt inschrijven.
  Deelname aan deze opleiding is aan een maximum aantal (24) gebonden. Om personeelsbeleid en opleidingscapaciteit op elkaar af te stemmen, maken we gebruik van een reserveringssysteem. je kunt je alleen inschrijven als er een plaats gereserveerd is. Voor meer informatie en een inschrijflink kun je contact opnemen met Marieke Duursma (secretaresse) sonh@umcg.nl.
 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Secretariaat School of Nursing & Health
  (t) 050 - 36 17013 (e) sonh@umcg.nl

  Zodra roosters bekend zijn, vind je deze op Nestor. Voor toegang log je in met je account voor werkbegeleiders. Op YouTube vind je een filmpje waarin verpleegkundigen vertellen over hun werk op de PACU (recovery afdelingen) van het UMCG.

  Studiegids 2020-2021