Praktijkopleider in de gezondheidszorg

Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Cursus

In het middelbaar en hoger beroepsonderwijs krijgt beroepspraktijkvorming meer en meer de nadruk. Met name bij de beroepsbegeleidende en duale leerweg hebben werkgevers hierbij een belangrijke taak. In ziekenhuizen en zorginstellingen krijgen medewerkers steeds vaker een expliciete aanstelling of taak om leer- en opleidingstrajecten op te zetten en leerlingen, studenten of collega's te begeleiden. In deze opleiding leer je alle taken van een praktijkopleider uit te voeren. De opleiding is een verbreding en verdieping van de basiscursus werkbegeleiding en de vervolgmodules.

 • Doelgroep

  • Praktijkopleiders en medewerkers die werkbegeleiders in de gezondheidszorg aansturen.
  • Personen die stagiaires of leerlingen van verschillende (vervolg)opleidingen begeleiden en die een functie als praktijkopleider of regieverpleegkundige Onderwijs en Begeleiding ambiëren.

  Doel

  Je leert in de opleiding de taak van praktijkopleider uit te voeren. Wat moet je kunnen als praktijkopleider:

  • Je gaat bewust en methodisch om met uw eigen leerproces en reflecteert hierop.
  • Je bereidt de stagiaire voor op de toekomstige beroepsuitoefening door onderwijs en coaching.
  • Je hebt een professionele begeleidingsattitude. Je helpt de stagiair de doelstelling van de beroepsopleiding en het gewenste niveau te bereiken.
  • Je coacht de stagiaire en de werkbegeleider bij het proces leren-leren met als resultaat zelfsturing.
  • Je organiseert en coördineert het praktijkgedeelte van de opleiding.
  • Je schept voorwaarden voor een optimaal leerklimaat op de afdeling.
  • Je vertaalt problemen in de organisatie naar scholingsvragen en programma’s voor het bereiken van vooropgestelde doelen.
  • Je vertaalt vakinhoudelijke componenten naar concrete onderwijsleersituaties en begeleidingssituaties.
  • Je maakt een afrondende opdracht op het gebied van opleidingsontwikkeling gericht op innovatie en kwaliteit en presenteert dit.

  Duur

  De opleiding bestaat uit 13 lesdagen.

 • Programma

  Cursusdata
  Meer informatie over de cursusdata volgt.

  Leren-leren en zelfgestuurd leren zijn kernbegrippen in de opleiding. Ze komen nadrukkelijk aan de orde en worden consequent verwerkt in de werkvormen en toetsing. Ook wordt er een relatie gelegd tussen de rol van de praktijkopleider, de organisatie en de maatschappelijke ontwikkelingen. De competenties, zoals gesteld in het functieprofiel voor de functie van praktijkopleider, lopen als een rode draad door de opleiding. In deze opleiding worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • de praktijkopleider als professionele beroepsbeoefenaar;
  • de STAR(R) gesprekstechniek in de praktijk;
  • toetsen en beoordelen;
  • intervisie;
  • methodiek/didactiek van het begeleiden;
  • communicatieve vaardigheden en coachen;
  • de praktijkopleider in de organisatie;
  • verandermanagement;
  • innovatie en ontwikkeling.

  Meer informatie over het uitgebreide programma volgt.

  Toetsing

  Er zijn verschillende toetsingsmomenten gedurende de opleiding. Deze bestaan onder andere uit opdrachten, een assessment communicatieve vaardigheden, presentaties en een portfolio.

  Accreditatie

  Deze opleiding is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Het aantal accreditatiepunten vind je in het online Kwaliteitsregister.

 • Toelating

  Je bent in het bezit van een diploma van één van de volgende opleidingen:

  • Verpleegkunde (mbo of hbo)
  • Welzijnszorg (mbo of hbo)
  • Operatieassistent
  • Anesthesiemedewerker
  • Radiologisch laborant of MBRT.

  Daarnaast ben je minimaal één jaar werkzaam in de zorg, heb je onderwijs in je takenpakket en beschik je over faciliteiten om praktijkopdrachten uit te voeren. Als je de cursus ‘Werkbegeleiding’ van het Wenckebach Instituut  voor Onderwijs en Opleiden hebt gevolgd is dat een pré. Het niveau van de opleiding is post-hbo.

  Kosten

  Deelname aan deze opleiding kost € 3.675,- per persoon, inclusief boeken. Voor UMCG-medewerkers geldt dat deelnamekosten ad € 3.675,- worden gefinancierd uit het Stagefonds.

  Inschrijving

  Inschrijving is nog niet mogelijk. Heb je interesse in deelname? Stuur dan een e-mail naar: [email protected], dan informeren wij je zodra je je kunt inschrijven.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Secretariaat School of Nursing & Health
  (t) 050 - 36 17 013 (e) [email protected]