Medewerker acute interventiecardiologie

Cluster Acute zorgopleidingen
Cluster Acute zorgopleidingen
Periode:
Soort cursus:
Vervolgopleiding

Samen met zorg- en opleidingsinstellingen vernieuwt CZO Flex Level de CZO-erkende opleidingen voor (vervolg-) opleidingen voor gespecialiseerd verpleegkundige en medisch ondersteunende zorgprofessionals. Die opleidingen worden ondergebracht in een samenhangend én flexibel stelsel. Opleidingen en leerroutes zijn straks gebaseerd op EPA’s, flexibel en vernieuwend. Op dit moment zetten we alle opleidingen uit het cluster Acute zorg om naar modules die samen een leerroute kunnen vormen, zo ook de opleiding Medewerker acute interventiecardiologie. De basismodule Acute zorg is al ontwikkeld en we verwachten binnenkort hier ook de andere modules te kunnen aanbieden.

 • Duur

  De opleiding duurt ongeveer acht maanden en telt negen lesdagen.

 • Programma

  Het onderwijsprogramma is opgebouwd uit onderstaande thema's:
  Thema 1: Stralingshygiëne
  Thema 2: De patiënt met pijn op de borst
  Thema 3: De patiënt met dyspnoe
  Thema 4: De patiënt met invasieve ondersteuning
  Thema 5: De patiënt met een circulatoir arrest
  Thema 6: De patiënt met een afwijkend hartritme
  Thema 7: De patiënt met een congenitale afwijking
  Thema 8: Teamtraining

  Locatie
  Onderwijscentrum UMCG
  Skills Center UMCG

 • Kosten

  Deelname aan deze vervolgopleiding kost € 6.205,- per persoon. 

  UMCG-medewerkers
  Voor UMCG-medewerkers geldt dat de deelnamekosten worden gefinancierd vanuit het Algemeen Opleidingsbudget (AOB).

  Inschrijving

  Deelname aan deze opleiding is aan een maximum aantal gebonden. Om personeelsbeleid en opleidingscapaciteit op elkaar af te stemmen, maken we gebruik van een reserveringssysteem. Je kunt je alleen inschrijven als er een plaats gereserveerd is. Voor meer informatie en een inschrijflink kun je contact opnemen met de Onderwijsadministratie: [email protected].

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  School of Nursing & Health | Onderwijsadministratie Zorgopleidingen
  (t) 050 - 36 17013 (e) [email protected]