Medewerker acute interventiecardiologie

Cluster Acute zorgopleidingen
Cluster Acute zorgopleidingen
Periode:
Soort cursus:
Vervolgopleiding

Het onderwijsprogramma van de leerroute medewerker interventiecardiologie bestaat uit verschillende onderwijseenheden en is een vervolg op de Basismodule Acute Zorg (BAZ). Tijdens de klassikale onderwijsactiviteiten staat het werk op de interventiecardiologie en klinisch redeneren centraal. Hierbij krijg je de kans om met behulp van diverse casuïstiek en interactieve opdrachten betekenis te geven aan de opgedane kennis. Dit zorgt ervoor dat je als verpleegkundige in staat bent om informatie te verzamelen bij de patiënt op basis van observaties en metingen, vervolgens het probleem vast te stellen en de gewenste uitkomsten te bepalen. Daarnaast leer je om noodzakelijke interventies te plannen en deze te evalueren om te bepalen of de gewenste uitkomst is bereikt. 

Klinkt dit als iets voor jou? Meld je dan aan voor de uitstroom Interventie Cardiologie 

De bouwstenen voor het CZO erkend verpleegkundig vervolgonderwijs zijn EPA’s. EPA staat voor Entrustable Professional Activity, dat wil zeggen een: ‘toe te vertrouwen beroepsactiviteit’. Deze beroepsactiviteiten zijn beschrijvingen van het dagelijks werk van een zorgprofessional binnen een bepaalde context. Door EPA's als basis te gebruiken ontstaan er flexibele leerroutes, omdat niet iedere praktijk hetzelfde is. Daardoor kunnen zorgorganisaties professionals flexibel inzetten om in te spelen op de veranderende zorgvraag en wisselende capaciteitsbehoefte. Hierdoor zijn zorgorganisaties én professionals klaar voor de zorgvraag van morgen.

 • Duur

  De vervolgopleiding duurt ongeveer acht maanden en telt negen lesdagen.

 • Programma

  Meer informatie over het programma vind je hier.

  Locatie
  Onderwijscentrum UMCG

 • Kosten

  Deelname aan deze vervolgopleiding kost € 6.205,- per persoon. 

  UMCG-medewerkers
  Voor UMCG-medewerkers geldt dat de deelnamekosten worden gefinancierd vanuit het Algemeen Opleidingsbudget (AOB).

  Inschrijving

  Deelname aan deze module is aan een maximum aantal gebonden. Om personeelsbeleid en opleidingscapaciteit op elkaar af te stemmen, maken we gebruik van een reserveringssysteem. Je kunt je alleen inschrijven als er een plaats gereserveerd is. Voor meer informatie en een inschrijflink kun je contact opnemen met de Onderwijsadministratie: [email protected].

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  School of Nursing & Health | Onderwijsadministratie Zorgopleidingen
  (t) 050 - 36 17013 (e) [email protected]