Medewerker acute interventiecardiologie

Cluster Acute zorgopleidingen
Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Vervolgopleiding

De opleiding medewerker Interventiecardiologie maakt deel uit van het cluster Acute zorgopleidingen. Interventiecardiologie is een specialisatie die in 23 centra in Nederland wordt bedreven. Dotteren en behandeling van hartritmestoornissen vallen bijvoorbeeld onder het specialisme interventiecardiologie. Van de medewerker interventiecardiologie wordt verwacht dat hij bij patiënten met een (snel) veranderende gezondheidstoestand adequaat kan optreden. Hij werkt in een situatie waarbij meerdere disciplines tegelijk handelen. Voortdurend kunnen afstemmen van de juiste zorg is daarom belangrijk. De opleiding is nog niet bedoeld voor medewerkers op een hartcatheterisatieafdeling waar geen acute interventiecardiologie plaatsvindt, maar zal vanaf januari 2021 wel mogelijkheden bieden voor andere afdelingen waar invasieve cardiologische handelingen worden verricht.

 • Duur

  De opleiding duurt vijftien maanden.

 • Programma

  Deze acute zorg vervolgopleiding bestaat uit een theorie- en praktijkdeel. Het theoriedeel wordt verzorgd door het Wenckebach Instituut van het UMCG en bestaat uit twee lesdagen per maand. Het ziekenhuis waar u werkzaam bent is verantwoordelijk voor het praktijkdeel van uw opleiding.

  De vervolgopleiding bestaat uit vier modules:
  Vakinhoudelijk handelen 1 (VH1, generiek voor alle AZ opleidingen)
  Communicatie en samenwerking (CS, generiek voor alle AZ opleidingen)
  Vakinhoudelijk handelen 2 (VH2, specifiek voor specifieke studierichting)
  Kwaliteitszorg (KZ, generiek voor alle AZ opleidingen)

  U kunt ook alleen module VH2 volgen. Voor deze module is startniveau IC / CCU verpleegkundige noodzakelijk. Aan de orde komen:
  - de zorg voor ischemische patiënten
  - de zorg voor patiënten met een hartziekte
  - drukmetingen in en om het hart
  - pacemaker implantatie
  - stralingshygiëne
  - het lezen en interpreteren van een ECG
  - ritme- en geleidingstoringen

  Je kunt een vrijstelling verkrijgen voor een theoretisch onderdeel van de opleiding. Wanneer je hiervoor in aanmerking komt en hoe je vrijstelling aanvraagt lees je bij Beleid rondom vrijstelling.

  Toetsing

  Module VH1 en VH2 kennen een aantal theorietoetsen. Eenmaal in de opleiding wordt een Proeve van Bekwaamheid afgenomen in de eigen werksetting. Daarnaast worden ook andere toetsvormen gehanteerd, waaronder beoordelingen op je werkplek.

  Accreditatie

  De volledige opleiding is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Het aantal accreditatiepunten vind je in het online Kwaliteitsregister.

  Erkenning

  De eindtermen van deze opleiding zijn nog niet vastgelegd door het College Zorg Opleidingen (CZO).

 • Toelating

  Je bent als verpleegkundige werkzaam op een afdeling voor (acute) Interventiecardiologie.
  Afhankelijk van je vooropleiding kunnen er vrijstellingen worden verleend. Denk je in aanmerking te komen voor vrijstelling? Neem dan eerst contact op met de opleidingscoördinator IC, dhr. D. Dijkstra.

  Kosten

  Deelname aan de volledige opleiding kost € 5.675-.

  Inschrijving

  Voor deelname aan deze opleiding moet je de Basismodule Acute Zorg hebben gevolgd.

  Deelname aan deze opleiding is aan een maximum aantal (24) gebonden. Om personeelsbeleid en opleidingscapaciteit op elkaar af te stemmen, maken we gebruik van een reserveringssysteem. je kunt je alleen inschrijven als er een plaats gereserveerd is. Voor meer informatie en een inschrijflink kun je contact opnemen met Marieke Duursma (secretaresse) sonh@umcg.nl.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Secretariaat School of Nursing & Health
  (t) 050 - 36 17013 (e) sonh@umcg.nl

  Zodra roosters bekend zijn, vindt u deze op Nestor. Voor toegang logt u in met uw account voor werkbegeleiders.

  Studiegids 2020-2021