Intensive care verpleegkunde

Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Vervolgopleiding

Een Intensive Care verpleegkundige verleent zorg aan volwassen patiënten met één of meer bedreigde vitale functies binnen de setting van een IC unit. Patiënten dus met een hoog complexe zorgvraag. Vitale functies die moeten worden bewaakt, ondersteund of worden overgenomen. De complexiteit van de zorgvraag maakt dat je werkt in een multidisiplinair team. Daarnaast maakt het begeleiden van de patiënt en zijn naasten in dit ingrijpende ziekteproces onderdeel uit van je dagelijkse werkzaamheden.

 • Doelgroep

  Je bent als verpleegkundige (BIG geregistreerd) werkzaam op een Intensive Care Unit

  Doel

  Na afloop van deze opleiding ben je voldoende toegerust om als beginnend professional op een IC afdeling aan de slag te gaan.

  Duur

  De volledige opleiding duurt achttien maanden en start bij voldoende belangstelling in maart en september.

 • Programma

  De vervolgopleiding IC verpleegkunde bestaat uit een theorie- en praktijkdeel. Het theoriedeel wordt verzorgd door het Wenckebach Instituut van het UMCG. Het ziekenhuis waar je werkzaam bent is verantwoordelijk voor het praktijkdeel van je opleiding.
  De IC opleiding kent vier modules:
  1. Vakinhoudelijk Handelen 1
  2. Vakinhoudelijk Handelen 2
  3. Communicatie en Samenwerking
  4. Kwaliteitszorg

  Je kunt een vrijstelling verkrijgen voor een theoretisch onderdeel van de opleiding. Wanneer je hiervoor in aanmerking komt en hoe je vrijstelling aanvraagt lees je bij Beleid rondom vrijstelling.

  Toetsing

  Gedurende de opleiding zullen er verschillende toetsmomenten plaatsvinden (zowel in de theorie als in de praktijk). Ook maakt een Proeve van Bekwaamheid onderdeel uit van de toetsing.  

  Accreditatie

  Deze opleiding is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V. Het aantal toegekende punten vind je in het online register.

  Erkenning

  Erkenning door College Zorg Opleidingen (CZO) is afhankelijk van de praktijkleerplaats en wordt door de werkgever van de cursist aangevraagd. De opleiding door het Wenckebach Instituut voldoet aan de normen voor erkenning door het CZO.

 • Toelating

  Je bent als BIG geregistreerde verpleegkundige werkzaam op een Intensive Care Unit voor volwassenen.
  Afhankelijk van je vooropleiding kunnen er vrijstellingen worden verleend. Denk je in aanmerking te komen voor vrijstelling? Neem dan eerst contact op met de opleidingscoördinator IC, dhr. D. Dijkstra.

  Kosten

  Deelname aan de volledige opleiding kost € 6.510,-.

  Inschrijving

  Voor deelname aan deze opleiding moet je de Basismodule Acute Zorg hebben gevolgd.

  Deelname aan deze opleiding is aan een maximum aantal (24) gebonden. Om personeelsbeleid en opleidingscapaciteit op elkaar af te stemmen, maken we gebruik van een reserveringssysteem. Je kunt je alleen inschrijven als er een plaats gereserveerd is. Voor meer informatie en een inschrijflink kun je contact opnemen met Marieke Duursma (secretaresse) sonh@umcg.nl.

 • Wenckebach Instituut UMCG
  School of Nursing & Health
  (t) 050 - 36 17013 (e) sonh@umcg.nl

  Als je een rooster van deze opleiding wilt ontvangen kun je contact opnemen met het secretariaat.
  Op YouTube vind je een filmpje waarin verpleegkundigen vertellen over hun werk op de Neuro IC van het UMCG.

  Studiegids 2020-2021