Gerontologie en Geriatrie verpleegkunde

Periode:
T/M
Soort cursus:
Cursus

Voor verpleegkundigen liggen er veel mooie uitdagingen in de zorg voor ouderen. Het aantal ouderen dat afhankelijk is van (langdurige) zorg stijgt. Verpleegkundigen kunnen vanuit hun professie ouderen zeer goed ondersteunen bij de uitdagingen die zij ervaren op het gebied van gezondheid, welzijn, hun woonsituatie en levensvraagstukken.

 • Doelgroep

  De nascholing Gerontologie & Geriatrie Verpleegkunde richt zich op verpleegkundigen (kwalificatieniveau 4 of 5) die in de intra- of extramurale zorg werkzaam zijn (dienstverband of als ZZP'er).

  Doel

  De wensen en behoeften van ouderen en het aanleren van een 'geriatrische werkwijze' staan centraal in deze zesdaagse nascholing. Na afloop heb je kennis over:
  - biologische, psychische, sociale en functionele veroudering, de levensloop;
  - vaak voorkomende lichamelijke een geestelijke aandoeningen, multimorbiditeit en complicaties bij ouderen (‘geriatric giants’);
  - vaak voorkomende functionele problemen en ouderenmishandeling;
  - gezond ouder worden en een gezonde leefstijl.

  En kun je:
  - klinisch redeneren bij kwetsbare ouderen;
  - een 'Comprehensive Geriatric Assessment' (CGA) afnemen en interpreteren en pas je evidence based practice interventies toe;
  - het zelfmanagementvermogen/eigen regie en een gezonde leefstijl van de oudere verbeteren;
  - de oudere ondersteunen en coachen bij het nemen van behandelbeslissingen;
  - zorgen voor ondersteuning vanuit mantelzorg/informele netwerken;
  - samenwerken in een team.

 • Programma

  Dag 1 | 27 augustus 2021 (08.30-13.00 uur)
  Introductie nascholing
  • De ICF
  • Het geriatrisch assessment
  • Klinisch redeneren bij kwetsbare ouderen

  Dag 2 | 10 september 2021 (08.30-13.00 uur)
  Het verouderingsproces
  Dilemma’s in de dagelijkse zorgpraktijk

  Dag 3 | 1 oktober 2021 (08.30-13.00 uur)
  Frequent vóórkomende aandoeningen bij ouderen 
  Cardiovasculair, diabetes, osteoporose, maculadegeneratie
  • Risicofactoren, preventie, screening, interpretatie van gegevens, interventies

  Dag 4 | 5 november 2021 (08.30-13.00 uur)
  Polyfarmacie
  • Multimorbiditeit en samenhang

  Dag 5 | 24 november 2021 (08.30-13.00 uur)
  Voeding en bewegen, vallen en functionele beperkingen (VMS-thema's) en ouderenmishandeling
  • Voeding en bewegen, vallen en functionele beperkingen (VMS-thema’s), mondgezondheid
  • Risicofactoren, preventie, screening, interpretatie van gegevens, interventies
  • Ouderenmishandeling

  Dag 6 | 10 december 2021 (08.30-12.30 uur)
  Gedrags- en stemmingsproblemen
  • Delier, depressie, dementie, eenzaamheid en samenhang
  • Risicofactoren, preventie, screening, interpretatie van gegevens, interventies

  Dag 7 | 14 januari 2022 08.30-13.00 uur
  Gedrags- en stemmingsproblemen en gezonde leefstijl 
  • Casusbespreking

  Dag 8 | 28 januari 2022 (08.30-12.00 uur)
  Gezamenlijke besluitvorming 
  • Inleiding in gezamenlijke besluitvorming
  • Gezamenlijke besluitvorming en rollenspel

  Dag 9 | 11 februari 2022 (08.30-12.00 uur)
  Motiverende gespreksvoering
  • Inleiding motiverende gespreksvoering

  Dag 10 | 4 maart 2022 (08.30-12.00 uur)
  Familiezorg
  • Inleiding familiegericht werken
   

  Locatie
  Onderwijscentrum UMCG

  Accreditatie

  Deze nascholing is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V. Het aantal accreditatiepunten vind je in het online register.

 • Toelating

  - Je bent verpleegkundige (kwalificatieniveau 4 of 5)
  - Je bent werkzaam in de intra- of extramurale zorg (dienstverband of als ZZP)
  - Je hebt in je praktijk een werkbegeleider die je begeleidt bij de nascholing. De werkbegeleider is bij voorkeur een verpleegkundige gespecialiseerd in Gerontologie & Geriatrie Verpleegkunde die de cursus werkbegeleiding heeft gevolgd. Echter, afhankelijk van de praktijksituatie kunnen ook anderen de rol als werkbegeleider op zich nemen
  - Je bent computervaardig

  Kosten

  Deelname aan deze nascholing kost € 1.055,- per persoon. Inclusief koffie, thee en gebruik van de elektronische leeromgeving.

  UMCG-medewerkers
  Ben je werkzaam in het UMCG dan worden de deelnamekosten gefinancierd vanuit het Algemeen Opleidingsbudget (AOB). De deelnamekosten komen niet ten laste van de afdeling.

  Onderstaand lesmateriaal dien je zelf aan te schaffen en zit niet bij de cursusprijs in:
  •  Klinisch redeneren bij ouderen (Redactie: Ton Bakker, Vera Habes, Germieke Quist, Judith van de Sande, Wim van de Vrie, Bohn Stafleu van Loghum, 2019,  ISBN 9789036821544)

  Inschrijving

  Je kunt je tot 25 augustus 2021 inschrijven. Deelname is aan een maximum aantal gebonden, inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Wij informeren je zo snel mogelijk over plaatsing. Annulering van je inschrijving is mogelijk tot 6 augustus 2021. In dat geval worden administratiekosten (€ 75,-) in rekening gebracht. Bij annulering na deze datum is geen restitutie mogelijk. Bij verhindering kan een vervanger jouw plaats innemen.

 • Over ons onderwijs
  Onderwijs is volgens het Wenckebach Instituut een gezamenlijke verantwoordelijkheid van student, docent en de praktijk waarin de student werkt en leert. Wij zorgen voor een goede opleiding, de student is verantwoordelijk voor zijn of haar leerproces. Dat vertaalt zich in ons onderwijs bijvoorbeeld in veel aandacht voor de wisselwerking tussen de theorie en je praktijk en in heldere feedback van docenten. Tijdens de bijeenkomsten gaan we ervan uit dat je het studiemateriaal grondig hebt doorgenomen en dat je na de bijeenkomst via de verwerkingspraktijkopdracht het geleerde in de eigen praktijk uitprobeert. De verwerkingspraktijkopdrachten worden door de werkbegeleider getoetst aan de hand van vooraf vastgestelde beoordelingscriteria. 
  Na afloop van de nascholing ontvang je een certificaat en accreditatiepunten. Om voor certificering in aanmerking te komen dienen alle verwerkingspraktijkopdrachten met een voldoende beoordeeld te worden.

  Meer weten?
  Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden 
  Postgraduate School of Medicine
  (t) 050-3610265 (e) paog@umcg.nl