Nascholing Gerontologie en Geriatrie verpleegkunde

Datum:
MEERDERE STARTDATA
Soort cursus:
Cursus

Voor verpleegkundigen liggen er veel mooie uitdagingen in de zorg voor ouderen. Het aantal ouderen dat afhankelijk is van (langdurige) zorg stijgt. Verpleegkundigen kunnen vanuit hun professie ouderen zeer goed ondersteunen bij de uitdagingen die zij ervaren op het gebied van gezondheid, welzijn, hun woonsituatie en levensvraagstukken.

 • Doelgroep

  De nascholing Gerontologie & Geriatrie Verpleegkunde richt zich op verpleegkundigen (kwalificatieniveau 4 of 5) die in de intra- of extramurale zorg werkzaam zijn (dienstverband of als ZZP'er).

  Doel

  De wensen en behoeften van ouderen en het aanleren van een 'geriatrische werkwijze' staan centraal in deze nascholing (10 dagdelen-ochtend). Na afloop heb je kennis over:
  - biologische, psychische, sociale en functionele veroudering, de levensloop;
  - vaak voorkomende lichamelijke een geestelijke aandoeningen, multimorbiditeit en complicaties bij ouderen (‘geriatric giants’);
  - vaak voorkomende functionele problemen en ouderenmishandeling;
  - gezond ouder worden en een gezonde leefstijl.

  En kun je:
  - klinisch redeneren bij kwetsbare ouderen;
  - een 'Comprehensive Geriatric Assessment' (CGA) afnemen en interpreteren en pas je evidence based practice interventies toe;
  - het zelfmanagementvermogen/eigen regie en een gezonde leefstijl van de oudere verbeteren;
  - de oudere ondersteunen en coachen bij het nemen van behandelbeslissingen;
  - zorgen voor ondersteuning vanuit mantelzorg/informele netwerken;
  - samenwerken in een team.

 • Programma

  Lesdata
  Start: 14 april 2023 (was: 17 februari 2023)
  14 april 2023
  12 mei 2023
  16 juni 2023
  7 juli 2023 
  6 september 2023
  15 september 2023
  6 oktober 2023
  3 november 2023
  30 november 2023
  15 december 2023

  Start: 22 september 2023 (inschrijving nog niet mogelijk)
  22 september 2023
  13 oktober 2023
  3 november 2023
  24 november 2023
  13 december 2023
  12 januari 2024
  2 februari 2024
  1 maart 2024
  21 maart 2024
  12 april 2024

  Bekijk ook de uitgebreide inhoud van de lesdagen.

  Locatie
  Onderwijscentrum UMCG

  Accreditatie

  Deze nascholing is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V. Het aantal accreditatiepunten vind je in het online register.

 • Toelating

  - Je bent verpleegkundige (kwalificatieniveau 4 of 5)
  - Je bent werkzaam in de intra- of extramurale zorg (dienstverband of als ZZP)
  - Je hebt in je praktijk een werkbegeleider die je begeleidt bij de nascholing. De werkbegeleider is bij voorkeur een verpleegkundige gespecialiseerd in Gerontologie & Geriatrie Verpleegkunde die de cursus werkbegeleiding heeft gevolgd. Echter, afhankelijk van de praktijksituatie kunnen ook anderen de rol als werkbegeleider op zich nemen
  - Je bent computervaardig

  Kosten

  Deelname aan deze nascholing kost € 1.090,- per persoon.

  Inclusief koffie, thee en gebruik van de elektronische leeromgeving.

  UMCG-medewerkers
  Ben je werkzaam in het UMCG dan worden de deelnamekosten gefinancierd vanuit het Algemeen Opleidingsbudget (AOB). De deelnamekosten komen niet ten laste van de afdeling.

  Onderstaand lesmateriaal dien je zelf aan te schaffen en zit niet bij de cursusprijs in:
  •  Klinisch redeneren bij ouderen (Redactie: Ton Bakker, Vera Habes, Germieke Quist, Judith van de Sande, Wim van de Vrie, Bohn Stafleu van Loghum, 2019,  ISBN 9789036821544)

  Inschrijving

  Deelname is aan een minimum en maximum aantal gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Annulering van je inschrijving is mogelijk tot vier weken voorafgaand aan de start van de nascholing. In dat geval worden administratiekosten
  (€ 50,-) in rekening gebracht. Bij annulering na deze datum is geen restitutie mogelijk. Bij verhindering kan een vervanger je plaats innemen. 

 • Over ons onderwijs
  Onderwijs is volgens het Wenckebach Instituut een gezamenlijke verantwoordelijkheid van student, docent en de praktijk waarin de student werkt en leert. Wij zorgen voor een goede opleiding, de student is verantwoordelijk voor zijn of haar leerproces. Dat vertaalt zich in ons onderwijs bijvoorbeeld in veel aandacht voor de wisselwerking tussen de theorie en je praktijk en in heldere feedback van docenten. Tijdens de bijeenkomsten gaan we ervan uit dat je het studiemateriaal grondig hebt doorgenomen en dat je na de bijeenkomst via de verwerkingspraktijkopdracht het geleerde in de eigen praktijk uitprobeert. De verwerkingspraktijkopdrachten worden door de werkbegeleider getoetst aan de hand van vooraf vastgestelde beoordelingscriteria. 
  Na afloop van de nascholing ontvang je een certificaat en accreditatiepunten. Om voor certificering in aanmerking te komen dienen alle verwerkingspraktijkopdrachten met een voldoende beoordeeld te worden.

  Meer weten?
  Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden 
  Postgraduate School of Medicine
  (t) 050-3610265 (e) [email protected]