Cardiac Care Unit verpleegkunde

Cluster Acute zorgopleidingen
Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Vervolgopleiding

De opleiding Cardiac Care Unit verpleegkunde maakt deel uit van het cluster Acute zorgopleidingen. Werken op de CCU is werken met patiënten die vaak gedurende korte tijd, zeer intensieve behandeling nodig hebben. Het is voor de patiënt doorgaans een hectisch en schokkend gebeuren. Dit stelt eisen aan de verpleegkundige die werkzaam is op een CCU: enerzijds snel en adequaat kunnen handelen en anderzijds oog hebben voor het onverwachtse karakter van deze opname voor de patiënt.
 

 • Duur

  De opleiding duurt vijftien maanden.

 • Programma

  Deze acute zorg vervolgopleiding bestaat uit een theorie- en praktijkdeel. Het theoriedeel wordt verzorgd door het Wenckebach Instituut van het UMCG en bestaat uit twee lesdagen per maand.
  Het ziekenhuis waar u werkzaam bent is verantwoordelijk voor het praktijkdeel van uw opleiding.

  De vervolgopleiding bestaat uit vier modules:
  Vakinhoudelijk handelen 1 (VH1, generiek voor alle AZ opleidingen)
  Communicatie en samenwerking (CS, generiek voor alle AZ opleidingen)
  Vakinhoudelijk handelen 2 (VH2, specifiek voor de specifieke studierichting)
  Kwaliteitszorg (KZ, generiek voor alle AZ opleidingen)

  Je kunt een vrijstelling verkrijgen voor een theoretisch onderdeel van de opleiding. Wanneer je hiervoor in aanmerking komt en hoe je vrijstelling aanvraagt lees je bij Beleid rondom vrijstelling.

  Toetsing

  Module VH1 en VH2 kennen een aantal theorietoetsen. Eenmaal in de opleiding wordt een Proeve van Bekwaamheid afgenomen in de eigen werksetting. Daarnaast worden ook andere toetsvormen gehanteerd, waaronder beoordelingen op uw werkplek.

  Accreditatie

  De volledige opleiding is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Het aantal accreditatiepunten vindt u in het online Kwaliteitsregister.

  Erkenning

  Erkenning door College Zorg Opleidingen (CZO) is afhankelijk van de praktijkleerplaats en wordt door de werkgever van de cursist aangevraagd. De opleiding door het Wenckebach Instituut voldoet aan de normen voor erkenning door het CZO.

 • Toelating

  Je bent als verpleegkundige werkzaam op een Cardiac Care Unit.
  Afhankelijk van je vooropleiding kunnen er vrijstellingen worden verleend. Denk je in aanmerking te komen voor vrijstelling? Neem dan eerst contact op met de opleidingscoördinator IC, dhr. D. Dijkstra.

  Kosten

  Deelname aan de volledige opleiding kost € 5.490,-.

  Inschrijving

  Voor deelname aan deze opleiding moet je de Basismodule Acute Zorg hebben gevolgd.

  Deelname aan deze opleiding is aan een maximum aantal (24) gebonden. Om personeelsbeleid en opleidingscapaciteit op elkaar af te stemmen, maken we gebruik van een reserveringssysteem. je kunt je alleen inschrijven als er een plaats gereserveerd is. Voor meer informatie en een inschrijflink kun je contact opnemen met Marieke Duursma (secretaresse) sonh@umcg.nl.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Secretariaat School of Nursing & Health
  (t) 050 - 36 17013 (e) sonh@umcg.nl

  Zodra roosters bekend zijn, vindt u deze op Nestor. Voor toegang logt u in met uw account voor werkbegeleiders. Op YouTube vindt u een filmpje waarin verpleegkundigen vertellen over hun werk op de CCU van het UMCG.

  Studiegids 2020-2021