'Ook als anios wil je groeien en werken aan wat er beter kan'

Wat er voor een aios al was, is er nu ook voor aniossen: een digitaal portfolio waarin je feedback en competenties kunt bijhouden.

Sinds kort werken we als UMCG als eerste UMC in Nederland met een persoonlijk portfolio voor aniossen (arts niet in opleiding tot specialist / basisarts). Dit doen we in samenwerking met het bedrijf Reconcept.

Feedback en bekwaamheden

In dit portfolio kunnen basisartsen feedback en bekwaamheden (onder andere in de vorm van EPA’s van vervolgopleidingen) verzamelen en aantonen wat zij tijdens hun werk als basisarts hebben geleerd. ‘Ook als anios wil je groeien en werken aan wat er beter kan’, zegt Lisa Hulshof, anios op de Intensive Care in het UMCG. ‘Een portfolio helpt daarbij. Het is belangrijk om vast te leggen wat je kunt en leert, met name als het gaat om competenties waarop je tijdens je vervolgopleiding wordt beoordeeld.’

In het UMCG werken ruim 110 basisartsen. Deze veelal jonge collega’s zijn onmisbaar in onze dagelijkse bedrijfsvoering op de afdeling en worden de medisch specialisten en huisartsen van de toekomst. Veel aniossen gebruiken de periode als basisarts om ervaring op te doen die nodig is om voor een vervolgopleiding in aanmerking te komen, of om te ontdekken welke kant ze op willen.

Steile leercurve als anios

‘Tijdens de coschappen zijn we gewend om regelmatig feedback te krijgen en onze competenties in een portfolio bij te houden’, vertelt Hulshof. Inmiddels is ze zo’n tweeëneenhalf jaar aan het werk als anios, eerst in Emmen en nu in het UMCG. ‘Waar ik eerder tijdens mijn coschappen regelmatig feedback vroeg en kreeg voor mijn portfolio, viel dat weg toen ik anios werd. Terwijl juist dan je leercurve enorm steil is en je pas echt leert “dokteren”. Voor mij was er nog geen manier om dit vast te leggen en om gestructureerde feedback te vragen. Als ik vroeg om feedback kreeg ik vaak te horen: ‘als het niet goed gaat dan hoor je het wel’. Terwijl ik mij juist verder wilde ontwikkelen en wilde weten waarin ik nog kon groeien. Dit hoorde ik ook vaak terug van collega-aniossen die tegen hetzelfde aanliepen en was aanleiding om mij vanuit de assistentenvereniging in te gaan zetten voor het anios portfolio.’

Portfolio deelbaar

​De afdeling interne geneeskunde is inmiddels gestart met het Reconcept portfolio. Andere afdelingen zullen voor de zomer volgen. Doordat onder andere het Medisch Centrum Leeuwarden en het Martini Ziekenhuis gebruik maken van hetzelfde platform, kunnen onze basisartsen makkelijk competenties en bekwaamheden meenemen naar hun volgende werkplek of gebruiken voor hun vervolgopleiding. Als ergens een ander systeem gebruikt wordt, kunnen de gegevens via een pdf gedeeld worden.