De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) heeft het nieuwe opleidingsinstituut voor specialist ouderengeneeskunde in het UMCG officiële erkenning verleend. Er zijn inmiddels voldoende sollicitanten voor de start van de opleiding in september.
Ouderengeneeskunde instituut

Coby Tibben, specialist ouderengeneeskunde en hoofd van de opleiding: “We zijn al een eind op weg met de voorbereidingen. De inhoud van de opleiding staat inmiddels op papier en we hebben een aantal enthousiaste mensen aangetrokken voor de organisatie van de opleiding.” Het grootste deel van de driejarige opleiding – zo’n tachtig procent – vindt plaats in de praktijk. Daartoe gaat de opleiding nauw samenwerking met verpleeghuizen binnen en buiten het Universitair Netwerk Ouderenzorg UMCG (UNO-UMCG) en met andere organisaties die stageplaatsen bieden.

Overstap vanuit de kliniek

Inmiddels heeft al een aantal mensen officieel gesolliciteerd naar een opleidingsplaats in Groningen. Tibben: “Het gaat met name om anios die nu in de ouderenzorg werken en de ambitie hebben om zich door te ontwikkelen tot specialist ouderengeneeskunde. Daarnaast nodigen we andere artsen en specialisten van harte uit voor een gesprek als ze de overstap naar de ouderengeneeskunde willen maken. Bijvoorbeeld als ze op zoek zijn naar meer tijd voor cliënten of een betere balans tussen werk en privé. Die overstap komt vaker voor: onder de specialisten ouderengeneeskunde bevinden zich mensen die voorheen bijvoorbeeld werkten als klinisch geriater, gynaecoloog, longarts of internist.”

Groeiende vraag

De vraag naar specialisten ouderengeneeskunde neemt toe doordat het aantal ouderen in onze samenleving groeit, zeker in het noorden. De kwetsbare ouderen hebben complexe zorgvragen, nu en in de toekomst. In deze tijd van COVID-19 is de behoefte aan expertise zichtbaarder dan ooit. De specialist ouderengeneeskunde behandelt en is dé medisch expert voor deze patiënten en hun families. Zowel in het verpleeghuis als in de eerste lijn, in samenwerking met de huisarts.