Toolkit 

Deze documenten helpen je op weg bij het starten van je eigen leerafdeling. 
Deze documenten helpen je op weg bij het starten van je eigen leerafdeling. 

Algemeen

  • Checklist leerafdelingen
  • Inwerkprogramma leerafdeling
  • Afspraken overlegmomenten leerafdelingen

Formats

  • Format formulier leerdoelbespreking
  • Format intervisie basis methode
  • Format communicatieplan leerafdeling
  • Format informatie over onze leerafdeling