De prodecaan Onderwijs en Opleiden van het UMCG wilde bij haar afscheidssymposium iedereen nog een keer meenemen in beslissende momenten in haar onderwijsloopbaan. Waarin een rode draad te herkennen viel: eerlijke kansen voor iedereen.

Maar eerst stapt de burgemeester van Groningen de Blauwe zaal in. Het heeft Zijne Majesteit namelijk behaagd. Dus start onze hoogleraar Education and Training in Health and Life Sciences en prodecaan Onderwijs en Opleiden, haar afscheidssymposium met een eervol kleinood op de revers. Als Officier in de Orde van Oranje-Nassau. 

Onderwijscarrières nog steeds punt van aandacht 

Burgemeester Koen Schuiling heeft het dan al een paar keer genoemd. Dat Gerda Croiset op de universiteit te horen kreeg dat ze niet in het onderwijs moest gaan, omdat dat slecht zou zijn voor je carrière. Toch raakte Gerda in haar werk steeds enthousiaster over onderwijs en koos daar uiteindelijk met hart en ziel voor. In het UMC Utrecht, het VUmc en de laatste jaren in het UMCG. Als gelauwerde onderwijshoogleraar stelt ze de zaal in haar afscheidsrede regelmatig vragen om op te reflecteren. Zoals: 'Zou u uw eigen onderzoekscarrière opgeven voor onderwijs?' De reden voor die vraag is duidelijk. 'Anno 2024 zijn onderwijscarrières nog steeds een belangrijk punt van aandacht.' 

Toekomstgericht onderwijs 

Gerda Croiset nam eind 2023 afscheid als prodecaan en hoogleraar. Ooit begon ze als onderzoeker in de neuro-immunologie, maar als we de veelzijdige academische loopbaan van de bioloog-arts enigszins willen samenvatten, kun je zeggen dat ze die vooral wijdde aan het 'leven lang leren' van zorgprofessionals. Ze zet zich in voor het toekomstgerichte onderwijs van de jongere die geneeskunde studeert, de verpleegkundige die een vervolgopleiding doet tot aan de oudere zorgprofessional die een nascholing volgt. Toekomstgericht, omdat het onderwijs belangrijke ontwikkelingen in de zorg op de voet volgt en erop anticipeert. Ontwikkelingen bijvoorbeeld als artificiële intelligentie en interprofessioneel samenwerken. 

Kansengelijkheid 

Uiteindelijk beziet Gerda Croiset het thema dat dwars door alle onderwijs en onderzoek van onderwijs waar zij zich mee bezig heeft gehouden, heen loopt: kansengelijkheid. Hoe eerlijk is het selecteren voor een opleiding nu bijvoorbeeld?  'Terugkijkend was kansengelijkheid, kansen bieden en kansen krijgen de rode draad door mijn carrière.' Neem het verhaal dat zij en haar promovenda Anouk Wouters hoorden van een rector van een school in Amsterdam-West met veel kinderen met een migratieachtergrond. Die kregen het advies om geen geneeskunde te gaan studeren. Omdat ze toch niet door de selectie heen zouden komen. Haar promovenda Lianne Mulder heeft vorig jaar in haar promotieonderzoek de 'leaky pipeline' van student geneeskunde naar medisch specialist bewezen en gepubliceerd in the Lancet. In het onderzoek is ook de kansenongelijkheid in de selectie bewezen, dat daarover is gepubliceerd in PLOS ONE.  

Inspirerend voor studenten 

Zeker de jonge studenten die haar leerden kennen als een mentor, zijn goed vertegenwoordigd op haar afscheid. 'Ze is een prachtige mentor', zegt een van hen. Dat zegt iets. Net als het verhaal van die eerste coronawinter waarin Gerda en vele anderen studenten op een coronaproof winterprogramma trakteerde. Met bijvoorbeeld een wandeling door Groningen met voor haar eigen deur haar eigen familie die oliebollen en vrolijke aandacht uitdeelden.  

Rolmodel leven lang leren 

Het zijn om deze en meer redenen dat het UMCG deze hoogleraar en prodecaan De Kikker en de hoogleraarpenning toekent. Het UMCG neemt niet volledig afscheid van Gerda Croiset. Ze werkt inmiddels een dag als arts bij de afdeling Arbeid en Gezondheid. Omdat je als rolmodel natuurlijk ook na je pensioen de daad bij het woord voegt als het om een leven lang leren gaat.