Erkennen en waarderen

Evenwichtige waardering van de wetenschap
Evenwichtige waardering van de wetenschap
Succes in de wetenschap, hoe ziet dat eruit? Het doen van excellent onderzoek, publiceren van artikelen en citaties. Dit zijn dingen waar de meeste mensen aan zullen denken. Maar ook het geven van onderwijs, leiderschap, maatschappelijke impact, open science en teamwork zijn belangrijke onderdelen van de wetenschap.  

In alle UMC's en universiteiten van Nederland wordt gesproken over deze onderwerpen onder de noemer 'Erkennen en waarderen': een landelijk Programma om wetenschappers evenwichtiger te waarderen. 
 

Waarom is erkennen en waarderen belangrijk? 

Veel academici ervaren een te grote focus op onderzoek. Een grote druk om vaak te publiceren in prestigieuze wetenschappelijke tijdschriften, vaak geciteerd worden en grote subsidies binnenhalen. In de wetenschap wordt veel waarde gehecht aan onderzoeksprestaties. Andere kwaliteiten van onderzoekers worden regelmatig onvoldoende gewaardeerd.  
 

Werkdruk verminderen en werkplezier vergroten 

Het doel van erkennen en waarderen is om wetenschappers te waarderen voor hun brede bijdrage aan de wetenschap. Het programma moet daarmee zorgen voor verlaging van werkdruk, vergroten van werkplezier en het benutten van ieders talent. 
 

Wat doet het UMCG op het gebied van erkennen en waarderen?

De focus van erkennen en waarderen ligt op vijf verschillende pijlers:

 • In 2018 voerden we in het UMCG nieuwe loopbaanpaden in voor academici:
   

  De wetenschappelijke loopbaan en impactprofielen:

  • Talent Track, die kan leiden tot volledig hoogleraarschap;  
  • Reguliere Academische Track, die via interne promotie kan leiden tot de rang van universitair hoofddocent;
  • Vier impactprofielen: onderwijs, maatschappij & valorisatie, gezondheidszorg en onderzoek. 
  De richtlijnen voor bevordering zijn conform de nieuwste standaarden en gebruiken geen afgeleide indicatoren. Een UMCG-brede promotieadviescommissie beoordeelt alle interne promoties in twee rondes per jaar en wordt regelmatig getraind en gecoacht.

   

  De Onderwijs Loopbaan:

  die medewerkers met onderwijs- en opleidingstaken helpt om hun carrière te ontwikkelen van Junior Academic Teacher tot Leading Academic Teacher. 

 • Open Science is een wereldwijde beweging die wetenschappelijk onderzoek en onderwijs toegankelijk wil maken en de verbinding met de maatschappij wil verbeteren om meer maatschappelijke impact te bereiken. Het UMCG is voorloper op het gebied van open access (onderdeel van open science). Om open science verder te stimuleren is er het Impact Team. Dit team geeft advies en trainingen die UMCG-onderzoekers, clinici en ondersteunend personeel helpen met het vergroten van impact. Het UMCG Iinnovatiecentrum ondersteunt de publiek-private samenwerking en valorisatie. 
 • In de beoordeling van wetenschappers kijken we niet alleen naar kwantitatieve resultaten maar ook naar kwaliteit, inhoud, wetenschappelijke integriteit, creativiteit, bijdrage aan wetenschap en/of maatschappij, en erkenning van het specifieke profiel van een wetenschapper en domein(en) waarbinnen een wetenschapper actief is. Leden van onze academische bevorderingscommissie worden structureel getraind en gevolgd om de kwaliteit van wetenschappers te beoordelen. Het portfolio is voor een belangrijk deel narratief, dit geeft onze academici de mogelijkheid om bijdragen aan alle kerntaken over het voetlicht te brengen. 
 • Leidinggeven gaat niet vanzelf. In het UMCG onderkennen we dat leidinggeven echt een vak is waar vaardigheden en het oefenen van deze vaardigheden voor nodig zijn. Een goede leidinggevende erkent en onderkent dit en stelt zich open om dit vak te leren. Daarom heeft het UMCG een uitgebreid leiderschapsprogramma. Dit programma bestaat uit vijf leiderschapsessenties en een ontwikkelplan, masterclasses, een uitgebreid leer en ontwikkelaanbod en leiderschap in de praktijk. Het programma bevat trainingen specifiek voor academici, ook voor medior wetenschappelijk personeel is een aanbod beschikbaar.
 • We beoordelen wetenschappers zowel op hun individuele-, als op hun teamprestaties. Dus ook op de bijdrage die ze vanuit hun eigen expertise en competenties leveren aan het team, de vakgroep, het consortium, het instituut, of de organisatie waar ze deel van uitmaken.  

  Door deze nieuwe manier van erkennen en waarderen willen we de samenhang en kwaliteit voor alle kerndomeinen verbeteren. En de werkdruk van wetenschappers verminderen, werkplezier vergroten en ieders talenten benutten.  

Meer weten?

Heb jij vragen over wat het programma Erkennen en Waarderen voor jou als wetenschapper kan betekenen? Stel ze aan je leidinggevende, of een ander senior wetenschappelijk staflid. Wil je meer weten over dit programma in het UMCG, neem dan contact op met Elizabeth Koier, projectleider Erkennen en Waarderen in het UMCG.