Workshop 4-O systematiek (online)

Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Training

Tekortkomingen die (tijdens een audit) in (een onderdeel van) het UMCG worden geconstateerd, moeten vanuit het kwaliteitssysteem gezien binnen een bepaalde periode opgelost worden. Een efficiënte manier om hiermee om te gaan is de 4-O systematiek, gebaseerd op de Oorzaak, Omvang, Oplossing en Operationaliteit.

 • Doelgroep

  Medewerkers en leidinggevenden van verschillende laboratoria en afdelingen binnen het UMCG

  Doel

  Na deze training:

  • kun je de 4-O systematiek correct interpreteren  
  • kun je de  4-O systematiek toepassen voor wat betreft:
   • Analyse van de oorzaak en omvang.
   • Oplossingen/verbeteracties formuleren die passen bij de oorzaak en omvang.
   • Doeltreffendheid van de oplossingen toetsen.

  Duur

  Deze online training duurt één dagdeel.

 • Programma

  In het online programma zijn de volgende onderdelen opgenomen:

  • Korte inleiding en achtergrond van de 4-O systematiek
  • Plenair oefenen met eigen casuïstiek.
  • In subgroepen oefenen van vaardigheden die bij het hanteren van de 4-O systematiek relevant zijn:
   • Bepalen van basisoorzaken.
   • Bepalen van de omvang.
   • Kiezen van oplossingen/verbeteracties (corrigerende maatregelen).
   • Toetsen van de operationaliteit en doeltreffendheid.

  Locatie
  Microsoft Teams

  Docent

  Dhr. Hans van Groezen, trainer Kerteza 

  Erkenning

  Na afloop van deze online workshop ontvangen alle deelnemers per interne post een certificaat van deelname. Dit certificaat wordt uitgereikt na het volgen van het volledige programma en kan gebruikt worden om aan te tonen dat de deelnemer is opgeleid voor het juist toepassen van de 4-O systematiek.

 • Kosten

  Deelnamekosten ad € 585,- per persoon worden gefinancierd vanuit UMC Staf (kosten onder voorbehoud).

  Bij niet verschijnen of niet tijdig afmelden worden de kosten doorberekend aan de afdeling.

  Inschrijving

  Inschrijving is nog niet mogelijk. Heb je interesse in deelname? Stuur dan een e-mail naar: [email protected], dan informeren wij je zodra je je kunt inschrijven.

  1. Inschrijving vindt plaats in het UMCG LMS
  2. Volg de inschrijfinstructie in het LMS
  3. Schrijf je in voor de cursus bij 'Onderdelen/Event

  Deelname is aan een minimum (4) en maximum (12) aantal gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  School of Nursing & Health | Onderwijsadministratie Zorgopleidingen
  (t) 050 - 36 17013 (e) [email protected]