Van patiënt naar persoon

Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Cursus

Geven oudere patiënten u vaak hoofdbrekens bij het bepalen van de passende behandeling en de zorg rondom de behandeling? Sluiten bestaande zorgpaden, richtlijnen of protocollen niet aan bij de wensen van uw oudere patiënt? Dan is deze cursus zeer interessant voor u. Lees meer informatie in de context en achtergrond.

Tijdens de cursus worden handvatten aangereikt  om als team (arts-verpleegkundige)  een passend  behandel- en zorgplan te bepalen dat afgestemd is op de voorkeuren/doelen van de oudere patiënt. U krijgt van experts tips en trucs via korte verdiepingsvoordrachten en casuïstiek besprekingen. Bovendien worden praktijksituaties getraind.

 • Doelgroep

  Arts en verpleegkundige (bij voorkeur als koppel die ook in de praktijk samenwerken)

  Doel

  Na afloop van deze cursus kunt u:

  • de context en kwetsbaarheid van de oudere patiënt in kaart te brengen

  • de preferenties (doelen) van de oudere patiënt in kaart brengen

  • een inschatting maken van de resterende levensverwachting en deze afwegen tegen de 'time to benefit' van een behandeling

  • omgaan met beperkingen van de bestaande zorgpaden, richtlijnen of protocollen

  • op systematische wijze als team tot een passend behandelplan komen

  • effectief en efficiënt  met elkaar samenwerken en communiceren  

  • praktische morele dilemma’s herkennen en duiden

  • met de nieuwe werkwijze aan de slag in de eigen praktijk

 • Programma

  Dag 1 
  Een andere kijk op de patiënt
  De volgende onderdelen komen aan de orde:
  - Welkom en kennismaking
  - Het verouderingsproces
  - Het begrip kwetsbaarheid en het Geriatrisch assessment
  - ‘Outcome Prioritization Tool’ en het inschatten van patiënten voorkeuren
  - Inschatten gezondheidsvaardigheden van de oudere patiënt
  - Casuïstiek bespreking en training met acteur leren kennen van de patiënt
  - Praktische morele dilemma’s en oorzaken daarvan aan de hand van casuïstiek 

  Dag 2 
  Gestructureerde multidisciplinaire besluitvorming
  De volgende onderdelen komen aan de orde:
  Arts en verpleegkundige:
  - Introductie  begrip “time to benefit” van een behandeling
  Arts:
  - Verdieping ‘time-to-benefit’ en inschatten resterende levensverwachting?
  Verpleegkundige:
  - SBAR  en elevator pitch
  Arts en verpleegkundige:
  - Gestructureerde multidisciplinaire besluitvorming
  - Effectief samenwerken arts-verpleegkundige
  - Casuïstiek bespreking en training met acteur van gestructureerde multidisciplinaire besluitvorming 

  Dag(deel) 3 Terugkombijeenkomst 
  Tijdens dit dagdeel wordt ingegaan op de ervaringen die de cursisten hebben opgedaan met de nieuwe werkwijze en welke knelpunten hierbij nog worden ervaren. Tevens wordt geïnventariseerd wat de deelnemers nog nodig hebben om de werkwijze te implementeren.

  Locatie

  Onderwijscentrum UMCG

  Docent

  Mw dr. P. de Graeff, internist/geriater
  Mw. drs. S. Festen, internist/geriater
  Dhr. drs. J. de Jeu, Ethicus
  Mw. prof. dr. B.L. van Leeuwen, oncologisch chirurg
  Mw. A. Oudshoorn, trainingsacteur
  Mw. drs. H. van der Wal-Huisman, verpleegkundige en verplegingswetenschapper
  Mw. dr. G.A.  Welker, adviseur beleid en implementatie

  Accreditatie

  U ontvangt na afloop een digitaal bewijs van deelname. Accreditatie is toegekend voor ABAN (16 punten) en V&V (16 punten).

  Organisatie

  Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden, Postgraduate School of Medicine, in samenwerking met UMCG  Universitair Centrum Ouderengeneeskunde (UCO) en UMCG Chirurgie.

 • Kosten

  Deelname aan deze cursus kost:
  € 615,- voor medici
  € 465,- voor verpleegkundigen (Voor verpleegkundigen werkzaam in het UMCG geldt dat de deelnamekosten worden gefinancierd vanuit het AOB.)
  € 975,- voor een combinatie van arts en verpleegkundige uit dezelfde werkomgeving. (Beide deelnemers dienen zich afzonderlijk in te schrijven. De prijs per persoon is € 487,50.)

  Inschrijving

  Deelname is aan een minimum en maximum (16) aantal gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Postgraduate School of Medicine

  Inhoudelijke vragen
  Dr. B. (Barth) Oeseburg, senior stafmedewerker
  (t) 050 361 5157 (e) b.oeseburg@umcg.nl

  Overige vragen
  Mw. E.F. (Ellen) Wagenaar, cursusorganisator
  (t) 050 361 3558 (e) e.f.wagenaar@umcg.nl