UCP online bijeenkomst voor verwijzers GGZ

Specialistisch en innovatief behandelen van psychose - UCP in de ketenzorg
Specialistisch en innovatief behandelen van psychose - UCP in de ketenzorg
Periode:
Soort cursus:
Cursus

Eén van de speerpunten van het UCP is het zorgprogramma Psychose, waar mensen met een eerste psychose in de regio Groningen intensieve en specialistische behandeling krijgen. Daarbij ontwikkelt het team innovatieve diagnostiek en behandelingen. Wetenschappelijk onderzoek is nauw verweven met het zorgprogramma. Het multidisciplinaire Vroege Interventie Psychose (VIP)-team werkt volgens de FACT-methodiek, doet uitgebreide diagnostiek en biedt een breed zorgaanbod. Dit zorgaanbod varieert van sociaalpsychiatrische behandeling, medicatie, leefstijlinterventies en trajectbegeleiding tot een stemmenpoli, Virtual Reality cognitieve gedragstherapie en elektroconvulsieve therapie (ECT). Ook doet het team veel poliklinische en klinische second opinions voor patiënten en verwijzers uit heel Noord-Nederland. 

 • Doelgroep

  Behandelaars sGGZ en bGGZ uit de Onderwijs- en Opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland

 • Programma

  In deze online verwijzersbijeenkomst bespreken we de plaats van UCP-afdeling Psychose in de ketenzorg in de regio. Daarnaast bespreken we twee thema's die relevant zijn voor de behandeling van psychose: afbouwen van antipsychotica en Virtual Reality-behandelingen.

  Programma
  16.15    Inloggen
  16.30    Welkom en korte toelichting op het programma - Wim Veling
  16.35    Plaats van UCP-zorgprogramma Psychose in de ketenzorg - Marjolijn Haak
  16.50    Afbouwen antipsychotica na eerste psychose - Wim Veling
  17.05    Virtual Reality behandelingen bij de afdeling Psychose - psycholoog/VR onderzoeker
  17.20    Vragen en discussie o.l.v. Wim Veling
  17.30   Einde

  Locatie
  De nascholing vindt online plaats. Nadere informatie ontvangt u na inschrijving.

  Sprekers

  Prof. dr. W. Veling, psychiater en hoofd behandelzaken, Universitair Centrum Psychiatrie UMCG
  M. Haak, verpleegkundige en coördinator aanmeldingen, Universitair Centrum Psychiatrie UMCG

  Accreditatie

  Accreditatie van het programma wordt aangevraagd bij: NVvP, FGzPt en VSR.

  Organisatie

  Postacademisch Onderwijs Geneeskunde (PAOG) van het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden UMCG in samenwerking met het Universitair Centrum Psychiatrie UMCG

 • Kosten

  De deelnamekosten worden gefinancierd door het UCP. Inschrijven is wel noodzakelijk.

  Inschrijving

  Inschrijven is mogelijk tot 27 maart 2023. 

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Postacademisch Onderwijs
  (t) 050 – 3611402 (e) [email protected]