Tweedaagse cursus Kinderneurologisch onderzoek met aandacht voor Minor Neurological Dysfunction

Licht neurologische disfuncties
Licht neurologische disfuncties
Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Cursus

De aanwezigheid en het soort lichte neurologische disfunctie (minor neurological dysfunction, MND) zegt iets over de wijze waarop het zenuwstelsel van het kind is georganiseerd. Dergelijke kennis is uitermate nuttig als we te maken hebben met kinderen met developmental coordination disorder (DCD) of gedragsproblemen zoals een aandachtstekortstoornis, al of niet met hyperactiviteit (ADHD). De kennis over de neurale organisatie van een kind geeft namelijk inzicht in de etiologie en pathogenese van de problemen van het kind. Daarnaast geeft het handvaten voor de begeleiding en het stellen van een prognose. In Groningen werd een gestandaardiseerd leeftijdsspecifiek kinderneurologisch onderzoek (30 minuten) ontwikkeld dat zich speciaal richt op de detectie van MND.

 • Doelgroep

  Kinderrevalidatieartsen, kinderartsen, kinderpsychiaters en kinderneurologen. De cursus is ook geschikt voor kinderfysiotherapeuten die in teamverband met artsen werken.

  Doel

  Na afloop van deze cursus:
  - heb je kennis opgedaan over MND
  - ben je in staat om het MND-onderzoek uit te voeren
  - kun je de bevindigen van het MND-onderzoek interpreteren

  Duur

  De cursus duurt twee dagen (niet aansluitend). Tussendoor wordt geoefend in de eigen praktijksituatie. De deelnemer maakt in de tussenperiode een video-opname van een zelf-uitgevoerd MND-onderzoek. Aan de hand van deze video voorziet de cursusleiding de deelnemer van feedback.

 • Programma

  Dag 1
  08.30  Ontvangst
  09.00  Welkom en inleiding
  09.15  Start programma
  12.00  Lunchpauze
  13.00  Vervolg programma
  16.45  Afsluiting

  Dag 2
  08.45  Ontvangst
  09.00  Start programma
  12.20  Lunch
  13.10  Vervolg programma
  17.00  Afsluiting

  Meer informatie over het programma volgt.

  De cursus bestaat uit theorie en praktijk, waarbij het accent ligt op de praktijk: het leren uitvoeren van het onderzoek en het interpreteren van de bevindingen. Daarnaast gaan we in op de volgende onderwerpen:
  •       theoretische achtergrond van MND, inclusief leeftijdsafhankelijkheid van verschijnselen, etiologie en neuraal substraat
  •       psychometrische eigenschappen van het MND-onderzoek
  •       praktische uitvoering van het MND-onderzoek
  •       toepassing en betekenis van MND-onderzoek in de klinische praktijk

  De cursus biedt veel ruimte voor discussie.

  Locatie
  Onderwijscentrum UMCG

  Docent

  Dr. Kirsten Heineman, kinderneuroloog, UMCG
  Dr. Jessika van Hoorn, kinderrevalidatie-arts, UMCG
   

  Organisatie

  Centrum Bij- en Nascholing van het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden in samenwerking met de afdeling Ontwikkelingsneurologie van het UMCG

 • Kosten

  De kosten voor deelname zijn nog niet bekend.

  Inschrijving

  Inschrijving is nog niet mogelijk. Heb je interesse in deelname? Stuur dan een e-mail naar: [email protected], dan informeren wij je zodra je je kunt inschrijven.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Centrum Bij- en Nascholing
  (t) 06 - 52 59 66 83 (e) [email protected]