'Traject Nieuwkomers in hun kracht'

Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Lezing

In deze bijeenkomst bespreken we de aanpak van het 'Traject Nieuwkomers in hun kracht' en de ervaringen van de ziekenhuizen die al werken met nieuwkomers met een verpleegkundige achtergrond.

 • Doelgroep

  Deze bijeenkomst is bedoeld voor:

  • medewerkers van ziekenhuizen die overwegen een dergelijk traject vorm te geven (bijvoorbeeld verpleegkundigen, managers, medewerkers P&O en personen met bestuurlijke of leidinggevende verantwoordelijkheden);
  • medewerkers van andere betrokken organisaties (bijvoorbeeld gemeenten, universiteit, vluchtelingorganisaties, COA en taalscholen).

  Doel

  Tijdens paneldiscussies komen verschillende aspecten aan de orde zoals route BIG, taal, cultuur, begeleiding, samenwerking, financiën en werving. De integratie van nieuwkomers met een andere achtergrond, bijvoorbeeld als arts, komt niet aan bod. 

 • Programma

  Meer informatie over het programma volgt.

  Organisatie

  UMCG en partners: het Talencentrum van de RUG, het UAF, de gemeente Groningen en de organisatie LeerZorg. Ondersteuning is er verder van Platform Nieuwkomers & Werk, de Goldschmeding Foundation en organisaties als het COA en Vluchtelingenwerk.

 • Kosten

  Er zijn geen kosten aan deelname aan verbonden.

 • Het project ‘Traject Nieuwkomers in hun kracht’ faciliteert nieuwkomers, die in hun land van herkomst een achtergrond als verpleegkundige hebben, om in de Nederlandse zorg aan het werk te komen. Door het UMCG is een solide traject vormgegeven met meerdere partners: het Talencentrum van de RUG, het UAF, de gemeente Groningen en de organisatie LeerZorg. Ondersteuning is er verder van Platform Nieuwkomers & Werk, de Goldschmeding Foundation en organisaties als het COA en Vluchtelingenwerk.

  In september 2022 is een groep van 8 nieuwkomers gestart met een speciaal hiervoor vormgegeven vaktaaltraject verpleegkunde. Na het afronden van dit traject en het behalen van het vereiste Nederlandse taalniveau zijn zij op 9 januari 2023 begonnen als ‘assistent-verpleegkundige’ in het UMCG. Onder supervisie worden hun handelingen getoetst en hun beheersing van de Nederlandse taal geoptimaliseerd. Daarnaast volgen zij een deeltijd BIG-herintrederstraject bij LeerZorg; hierdoor krijgen zij een goede voorbereiding op de toetsen om een BIG-registratie te krijgen. Inmiddels is een tweede groep gestart met het vaktaaltraject.

  Hopelijk kan op deze manier hun kennis en expertise in de Nederlandse zorg benut worden. Nu al leidt het gebrek aan verpleegkundigen tot het annuleren van operatieve ingrepen. Reden te meer om deze trajecten te optimaliseren, waardoor nieuwkomers sneller in de Nederlandse zorg kunnen werken. Het traject ‘Nieuwkomers in hun kracht’ is alleen voor nieuwkomers met een verpleegkundige achtergrond; het is er nog niet voor nieuwkomers met een andere zorgachtergrond als bijvoorbeeld basisarts.

  Meer over de achtergronden en de eerste ervaringen van de nieuwkomers in het UMCG is te lezen op de UMCG-website.