8e Groningse cursus Tinnitus: neurofysiologische basis, diagnostiek en behandeling

Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Cursus

Tinnitus is een frequent voorkomende aandoening die zowel de patiënt als de behandelaar voor problemen stelt. Patiënten hebben vaak een eenvoudige wens: "ik wil dat het weer stil wordt." Toch is deze wens meestal niet te vervullen. Aangezien tinnitus in de meeste gevallen niet kan worden genezen, vergt de behandeling van tinnitus maatwerk. Door een goede balans tussen medische, audiologische en psychosociale diagnostiek en behandeling blijkt dat een groot deel van de patiënten adequaat kan worden geholpen. Gezien de diversiteit van de klachten en de gevolgen ervan voor het dagelijks leven, kan door een multidisciplinaire diagnostiek van tinnitus een passend advies worden gegeven op die gebieden waar de patiënt beperkingen ervaart. 

 • Doelgroep

  Medewerkers van audiologische centra: audiologen, audiologen i.o., psychologen, maatschappelijk werkers, akoepedisten, audiologieassistenten en overige belangstellenden

  Doel

  Na afloop van de cursus heeft u inzicht in de relatie tussen de vele KNO-medische, audiologische en psychosociale facetten van tinnitus.

 • Programma

  In de cursus Tinnitus wordt in verschillende presentaties inzicht gegeven in de snel groeiende wetenschappelijke kennis over tinnitus en komen de praktische aspecten van diagnose en behandeling van tinnitus aan bod. Daarbij wordt de multidisciplinaire aanpak centraal gesteld, met bijdrages vanuit de KNO-heelkunde, audiologie, psychologie en psychiatrie. Tevens wordt een aantal lopende wetenschappelijke onderzoeken in Groningen op het gebied van tinnitus toegelicht (deels in het Engels). De cursusdag wordt afgesloten met gelegenheid tot het stellen van vragen en een mondelinge evaluatie van de cursus. 

  09.30  Ontvangst en inschrijving
  10.00  Opening
  10.10  Start programma
  12.20  Lunch
  13.10  Vervolg programma
  16.10  Evaluatie
  16.40  Borrel

  Meer informatie over het programma volgt.

  Locatie
  Onderwijscentrum UMCG

  Sprekers

  Dr. R. Arnold, GZ-psycholoog, Medisch Psychologie, UMCG
  Prof. dr. P. van Dijk, klinisch fysicus-audioloog, KNO, UMCG
  Dr. R. Hofman, KNO-arts, KNO, UMCG
  Dr. ir. E. de Kleine, klinisch fysicus-audioloog, KNO, UMCG
  Drs. T.M. Marschall, promovendus, Psychiatrie, UMCG
  Ir. J. Lopez Santacruz, promovendus, KNO, UMCG
  Drs. Nick Schubert, promovendus, KNO, UMCG
  Dr. M.A. Thioux, neurowetenschapper, KNO, UMCG
  Drs. J. Wilterdink, psychiater, Lentis

  Accreditatie

  Accreditatie van het programma wordt aangevraagd bij de NVKF, FGzPt en Registerplein voor de competentiegebieden medisch handelen (40%), samenwerking (20%) en kennis en wetenschap (40%).   

  Organisatie

  Wenckebach Instituut, UMCG Postgraduate School of Medicine, in samenwerking met de afdeling KNO/UACG van het UMCG

 • Kosten

  De kosten voor deelname zijn nog niet bekend.

  Inschrijving

  Inschrijving is nog niet mogelijk. Heeft u interesse in deelname? Stuur dan een e-mail naar: [email protected], dan informeren wij u zodra u zich kunt inschrijven.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  UMCG Postgraduate School of Medicine
  (t) 050 - 361 14 02 (e) [email protected]