Systematische Benadering Medische Spoedgevallen voor Verpleegkundigen (SBMS-V)

Datum:
MEERDERE STARTDATA
Soort cursus:
Cursus

De landelijke overheid heeft in de afgelopen jaren een aantal aanbevelingen gedaan om de hulpverlening binnen de acute zorg te optimaliseren. Deze cursus sluit prima aan op deze aanbevelingen. De cursus biedt theoretische en praktische update rondom de zorg aan de acuut zieke volwassene. Deze cursus sluit zo veel mogelijk aan op de SBMS cursus voor artsen, zodat we de zorg voor de acuut zieke patiënt binnenkort multidisciplinair kunnen trainen. Voor het bereiken/onderhouden van de bekwaamheid voor spoedeisende opvang van het kind wordt een andere cursus aangeboden. Die cursus heet 'Acute Opvang Pediatrie'.

 • Doelgroep

  Acute zorg verpleegkundigen (SEH, CCU, IC) die werken op een spoedeisende hulp afdeling. De cursus maakt ook onderdeel uit van de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige. Als je twijfelt of je aan de beginvereisten voldoet dan kun je je voor aanvang van de opleiding wenden tot de opleidingscoördinator.

  Doel

  Na afloop van deze cursus kun je de volwassen patiënt in complexe situaties systematisch opvangen en stabiliseren.

  Duur

  Vooraf aan de trainingsdagen dient zo nodig de theorie bestudeerd te worden, kan de methodiek getraind worden in een online game, en wordt een online toets afgenomen. De contacttijd van de cursus bestaat uit vier dagdelen.

 • Programma

  Deze cursus start op meerdere momenten:
  6 en 14 mei 2024
  7 en 15 mei 2024
  11 en 20 september 2024
  13 en 25 september 2024
  10 en 16 oktober 2024
  14 en 22 november 2024
  15 en 22 januari 2025 (Inschrijving nog niet mogelijk)
  17 en 24 januari 2025 (Inschrijving nog niet mogelijk)

  Dagdeel 1 en 2: Theorie en practica rondom de Airway, Breathing en Circulation
  Dagdeel 3 en 4: Theorie en practica rondom de Disability, Exposure, Traumatologie

  In deze cursus staat de ABCD-benadering van de acuut zieke volwassene centraal. Tijdens de cursusdagen komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: Actualiteit rondom zuurstoftoediening in de spoedeisende geneeskunde;
  - Kennis rondom arteriële- en veneuze bloedgassen
  - Actualiteit rondom vochtsuppletie in de spoedeisende geneeskunde
  - Interpretatie van het 12-afleidingen ECG
  - Kennis van syncopé en collaps
  - Actualiteit rondom traumaopvang

  Tijdens de practica lessen ga je de opgedane kennis toepassen in een gesimuleerde praktijksituatie. De systematische benadering en behandeling van een patiënt met een bedreigde gezondheidssituatie wordt hierbij geoefend aan de hand van een aantal patiënten scenario's. Tot slot besteden we tijdens de skillstraining aandacht aan de volgende vaardigheden:
  - Airway management en ondersteuning van ademhaling
  - Pulmonale auscultatie
  - Ritmeherkenning
  - Intra ossale therapie
  - Immobilisatie bij (vermoedelijke) fracturen

  Acht weken voorafgaand aan de eerste cursusdag krijg je toegang tot de elektronische leeromgeving. Er is een grondige voorbereiding noodzakelijk.

  Locatie
  Simulation Center UMCG

  Accreditatie

  De cursus is V&VN en NVSHV geaccrediteerd.

 • Kosten

  Deelname aan deze cursus kost € 1.190,- per persoon.

  Inschrijving

  Deze training start op meerdere momenten. Een overzicht van de startdata vindt u onder tabblad 'Programma'.

  Om personeelsbeleid en opleidingscapaciteit op elkaar af te stemmen maken we gebruik van een reserveringssysteem. Wilt u een plek reserveren? Stuur dan een e-mail naar [email protected]. U ontvangt na afstemming een link om u in te schrijven.
  Deelname is aan een minimum (10) en maximum (12) aantal gebonden, inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

 • Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  School of Nursing & Health | Onderwijsadministratie Zorgopleidingen
  (t) 050 - 36 17013 (e) [email protected]

  Studiegids 2020-2021