Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Vervolgopleiding

Stomaverpleegkunde is een vak apart. Je verzorgt de voorlichting aan de patiënt en zijn familie, je bepaalt de plek waar de stoma komt en leert de patiënt en diens mantelzorgers hoe zij de stoma moeten verzorgen en je begeleidt hen bij het leren leven met een stoma. Bovendien ben je vraagbaak voor je collega’s op andere afdelingen.

 • Doelgroep

  Je bent als verpleegkundige geregistreerd het BIG-register en werkzaam op het gebied van de stomazorg. Intramuraal, extramuraal, transmuraal of in het bedrijfsleven.

  Doel

  De opleiding leidt je op tot stomaverpleegkundige. Na afloop van de opleiding:

  • ben je gekwalificeerd voor het beroepsprofiel van de Vereniging Verpleegkundigen Stomazorg Nederland. 

  • kun je als stomaverpleegkundige aan de slag in alle werkvelden.

  Duur

  De opleiding duurt 12 maanden en telt 14 lesdagen.

 • Programma

  Hoe bereid je iemand voor op leven en werken met een stoma? In de opleiding tot stomaverpleegkundige besteden we veel aandacht aan deze en andere moeilijke thema’s. Want doe dat maar eens, zo’n gesprek.

  We gebruiken voor de opleiding natuurlijk het beroepsprofiel van de V & VN Stomaverpleegkundige. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen de verpleegkundige zorg voorafgaand aan de ingreep, de ingreep zelf, de wondzorg voor de pas aangelegde stoma en de zorg aan de patiënt en zijn familie na de ingreep. De stomaverpleegkundige leert de patiënt hoe hij moet omgaan met stoma en helpt de patiënt bij het weer op de rails krijgen van zijn leven. Thuis maar ook op het werk.

  Acteurs spelen een belangrijke rol tijdens veel van de gesprekstrainingen. Ze dagen je uit, stellen je op de proef en geven je feedback vanuit hun rol als patiënt of familielid. Ze helpen jou om je de gesprekstechnieken eigen te maken en aan te scherpen.

  Een belangrijk deel van de opleiding vindt plaats in het Skills Center. Het is niet alleen erg belangrijk dat de stoma perfect geplaatst wordt, het is ook erg belangrijk dat de stoma daarna perfect verzorgd wordt. In het Skills Center leer je de fijne kneepjes van de verpleegtechnische handelingen rond het aanleggen en verzorgen van de stoma. Waar plaats je de stoma precies? Hoe wordt de stoma ingenaaid en wat betekent dat voor jouw werk? Hoe verzorg je de wond? Je oefent deze vaardigheden, net zo lang tot je het feilloos beheerst.

  Andere onderdelen van de opleiding zijn bijvoorbeeld materiaalkennis en adviseren van collega’s inzake stomazorg.

  En daarnaast doorloop je natuurlijk het praktijkdeel. Daarin voer je verwerkingsopdrachten uit, doe je enkele korte stages en breng je  - begeleid door je werkbegeleider - het geleerde in praktijk.

  Je kunt een vrijstelling verkrijgen voor een theoretisch onderdeel van de opleiding. Wanneer je hiervoor in aanmerking komt en hoe je vrijstelling aanvraagt lees je bij Beleid rondom vrijstelling.

  Toetsing

  Tijdens je opleiding word je op verschillende momenten getoetst. Het toetsplan bestaat uit:

  • Kennistoetsen

  • Verwerkingsopdracht na iedere onderwijsbijeenkomst

  • Proeve van bekwaamheid na iedere module

  • Praktijkbeoordeling

 • Toelating

  Om te kunnen deelnemen aan de opleiding moet je:

  • geregistreerd staan in het BIG-register als verpleegkundige
  • werkzaam zijn in een intramurale of extramurale setting (gezondheidscentrum en huisartsenpraktijk vallen hier ook onder)
  • vaak zorg verlenen aan mensen met een stoma
  • internet- en computervaardig zijn


  Ben je geen BIG-geregistreerde verpleegkundige maar bijvoorbeeld praktijkondersteuner of doktersassistent? Dan kun je toch (een deel van) de opleiding volgen in de vorm van een bijscholing. Je neemt dan niet deel aan de Proeve van Bekwaamheid, maar ontvangt wel een bewijs van deelname na afloop. 

  Kosten

  De kosten voor deelname zijn nog niet bekend.

  Inschrijving:

  Inschrijving is nog niet mogelijk. Heb je interesse in deelname? Klik dan hier, dan informeren wij je zodra je je kunt inschrijven.

 • Over ons onderwijs
  Onderwijs is volgens het Wenckebach Instituut een gezamenlijke verantwoordelijkheid van student, docent en de praktijk waarin de student werkt en leert. Wij zorgen voor een goede opleiding, de student is verantwoordelijk voor zijn of haar leerproces. Dat vertaalt zich in ons onderwijs bijvoorbeeld in veel aandacht voor de wisselwerking tussen de theorie en je praktijk en in heldere feedback van docenten. Tijdens de lesdagen gaan we ervan uit dat je het studiemateriaal grondig hebt doorgenomen. Meer over wat wij belangrijk vinden in het onderwijs lees je hier.

  Meer weten?
  Neem dan contact op met de opleidingscoördinator. Deze vertelt je graag meer.

  Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  Secretariaat School of Nursing & Health
  (t) 050 - 36 17013 (e) sonh@umcg.nl