Stomaverpleegkunde

Datum:
DATUM NOG NIET BEKEND
Soort cursus:
Vervolgopleiding

De stomaverpleegkundige is dé expert op het gebied van stomazorg, die op onafhankelijk wijze de professionele standaard in de stomazorg bepaalt, waardoor de stomadrager de beste, meest toegankelijke en veiligste vorm van stomazorg krijgt (Bron: VenVN).

De opleiding Stomaverpleegkunde is vernieuwd: we leiden flexibel op waarbij de praktijk een deelnemer bekwaam verklaart op basis van EPA's (entrustable professional activity). Een EPA staat voor een toe te vertrouwen professionele activiteit, kenmerkend voor het dagelijkse werk van de zorgprofessional. Meer informatie over EPA's vind je hier.

Deze opleiding start niet in 2024. Meer informatie over een eventuele nieuwe startdatum volgt.

 • Doelgroep

  Je bent als verpleegkundige geregistreerd het BIG-register en werkzaam op het gebied van de stomazorg. Intramuraal, extramuraal, transmuraal of in het bedrijfsleven.

  Doel

  Na afloop van deze opleiding:
  - kun je op basis van klinisch redeneren de behoefte aan verpleegkundige zorg vaststellen op lichamelijk, psychisch, functioneel en sociaal gebied.
  - kun je deze zorg verlenen in complexe situaties, volgens het verpleegkundig proces, op basis van evidence-based practice.
  - kun je (zo ver als mogelijk) het zelfmanagement van mensen in hun sociale en lichamelijke context versterken en richt je je daarbij op gezamenlijke besluitvorming met de stomapatiënt en diens naasten, waarbij je rekening houdt met de diversiteit in persoonlijke eigenschappen, etnische, culturele en levensbeschouwelijke achtergronden en ideologische overtuigingen.
  - kun je verpleegtechnische (voorbehouden) handelingen uitvoeren op basis van zelfstandige bevoegdheid of functionele zelfstandigheid zoals beschreven in de Wet BIG. - ben je aantoonbaar bevoegd en bekwaam in het functiegericht voorschrijven van stomahulpmiddelen

  Duur

  De opleiding duurt gemiddeld zes maanden.

 • Programma

  De Kern EPA's en de specifieke EPA's starten op meerdere momenten. 

  Kern EPA's - Datum nog niet bekend
  - Zorgdragen voor de stomadrager in de preoperatieve fase
  - Zorgdragen voor de stomadrager in de postoperatieve fase en ontslagfase/klinische fase
  - Zorgdragen voor de stomadrager in de nazorgfase

  Specifieke EPA's - Datum nog niet bekend
  - Zorgdragen voor het kind als stomadrager 

  Locatie
  Onderwijscentrum UMCG

  Toetsing

  De praktijk staat garant voor een veilig leerklimaat, waarbij de student tot niveau 4 bekwaam wordt verklaard door de praktijk. EPA’s geven handvatten voor het leren en begeleiden op de werkplek. Ze maken studenten en begeleiders duidelijk in welke professionele activiteiten een student bekwaam moet worden en welke kennis, vaardigheden en gedrag daarvoor nodig zijn. De student die bekwaam verklaard wordt voor een EPA, is zowel ‘kundig’, ‘competent’ als ‘geschikt’ voor de uitvoering van deze professionele activiteit. Het bekwaam verklaren heeft tot doel: het volgen en sturen van het leerproces van de student ;het objectiveren van toenemende bekwaamheid van de student; het borgen van de patiëntveiligheid. Ontwikkelingsgericht toetsen en bekwaam verklaren. Het toetsen in de dagelijkse praktijk is voornamelijk groei – en ontwikkelingsgericht (formatief): er wordt getoetst om te bepalen hoe de student zich ontwikkelt. De student gaat aan het werk met de EPA en verzamelt in het portfolio beoordelingen en feedback van meerdere collega’s. De student benut de feedback om zich verder te ontwikkelen. Op basis van de ontwikkeling van de student neemt de begeleider ad-hoc beslissingen over hoeveel supervisie de student nodig heeft per EPA. Wanneer de student meer bekwaam wordt, groeit het vertrouwen van de begeleiders en is er minder supervisie nodig. De student werkt steeds zelfstandiger. Meer informatie over het bekwaam verklaren vind je hier.

  Docent

  Doortje Hakkert, Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden

 • Toelating

  Om te kunnen deelnemen aan de opleiding moet je:

  • geregistreerd staan in het BIG-register als verpleegkundige
  • werkzaam zijn in een intramurale of extramurale setting (gezondheidscentrum en huisartsenpraktijk vallen hier ook onder)
  • vaak zorg verlenen aan mensen met een stoma

  Ben je geen BIG-geregistreerde verpleegkundige maar bijvoorbeeld praktijkondersteuner of doktersassistent? Dan kun je toch (een deel van) de opleiding volgen in de vorm van een bijscholing. Je ontvangt na afloop een bewijs van deelname.

  Kosten

  Deelname aan deze opleiding kost € 2.615,- per persoon.

  Deelname aan de specifieke EPA Zorgdragen voor het kind als stomadrager in de nazorgfase kost € 297,- per persoon.

  UMCG-medewerkers
  Voor UMCG-medewerkers geldt dat de deelnamekosten worden gefinancierd vanuit het Algemeen Opleidingsbudget (AOB).

  Inschrijving

  Inschrijving is nog niet mogelijk. Heb je interesse in deelname? Stuur dan een e-mail naar: [email protected], dan informeren wij je zodra je je kunt inschrijven.

 • Over ons onderwijs
  Onderwijs is volgens het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden een gezamenlijke verantwoordelijkheid van student, docent en de praktijk waarin de student werkt en leert. Wij zorgen voor een goede opleiding, de student is verantwoordelijk voor zijn of haar leerproces. Dat vertaalt zich in ons onderwijs bijvoorbeeld in veel aandacht voor de wisselwerking tussen de theorie en je praktijk en in heldere feedback van docenten. Tijdens de lesdagen gaan we ervan uit dat je het studiemateriaal grondig hebt doorgenomen. Meer over wat wij belangrijk vinden in het onderwijs lees je hier.

  Meer weten?
  Neem contact op met de Onderwijsadministratie.

  Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
  School of Nursing & Health | Onderwijsadministratie Zorgopleidingen
  (t) 050 - 36 17013 (e) [email protected]